Veiledere

Karmøy kommune har mange datasystemer og grensesnitt. Følgende veiledere er etablert for å hjelpe deg som bruker med de vanligste utfordringene

Visma - Meg selv

Feilmelding - "En intern feil har oppstått"

Dette er en av de vanligste rapportere feilmeldingen. Utfordringen kan løses ved å følge veilederen steg for steg.

Veileder - "En intern feil har oppstått

Hvordan logge seg på Visma for første gang

Veilederen beskriver steg for steg hvordan du første gang logger deg på Visma

Veileder - Førstegangs pålogging

Hvordan skrive reiseregning

Veilederen beskriver steg for steg hvordan du skal registrere en standard reiseregning i Expence

Veileder - Hvordan skrive reiseregninger