Pålogging

Logg deg på kommunens mest brukte datasystemer

Visma

I Visma under fanen Meg selv får du oversikt over dine lønnsslipper. Her kan du også registrere reiseregninger, oppdatere personalia/CV og registrere fravær/ferie.

Logg på Visma

Innlogging på Visma for første gang?

Feilmelding - "En intern feil har oppstått"?

MinGat

Helsesektoren benytter GAT. Her finner du vaktplaner og godkjenner timelister. Her kan du også bla. registrere ferie, fravær og ekstravakter.

Logg på MinGat

Innsiå - Kommunens intranett

Innsiå er en felles, overordnet portal for intern kommunikasjon. Her finner ansatte relevant og oppdatert informasjon, i tillegg til tjenester som understøtter det daglige arbeidet. For å komme inn på Innsiå logger du på med din kommunale e-post adresse.
Har du mistet passordet? Da kan du ta en titt her

Logg på Innsiå 

Compilo 

I forebedringssystemet Compilo kan du registrere avvik eller forbedringsforslag og se prosedyrer, skjema eller andre dokumenter.

Logg på Compilo