Økt forekomst av skabb i vårt distrikt

Foto: NHI

Smittevernlegen i Karmøy kommune melder at det er en merkbar økning i forekomst av skabb i distriktet. Ifølge smittevernlegen er det også en lignende trend andre steder i fylket, på landsbasis og i våre naboland. Danmark har nettopp hatt forsyningssvikt på alle legemidler mot skabb. Flere fastleger og hudavdelinger har lagt merke til flere tilfeller enn det som er vanlig, og apotekene i Karmøy opplevde en stor økning i salget av skabbmiddel i november og desember.

Folkehelseinstituttet har registrert en økning av skabb over lengre tid i Norge. Legemiddelverket har registrert en eksplosiv økning i salg av et skabbmiddel som heter ivermektin i 2019 (minst 10-dobling i forhold til 2016). For øyeblikket er det periodevis leveranseproblemer på dette middelet i Norge.

Symptomer

Kløe, ofte med forverring om natten og ved svetting, og små nupper eller blemmer i huden, oftest først på hender, siden på større deler av kroppen. Typiske steder for utslett er hendene, fingre, håndledd, albuer, midje, lår og ytre deler av kjønnsorgan. Hos små barn er ofte hodebunn, hals og fotsåler affisert. Som regel tar det 3-6 uker fra man får skabb til kløen begynner.

Smitte

Smitte skjer ved direkte hudkontakt av litt lengre varighet (over 15 min). Seksuell smitte er vanlig. Skabb smitter ikke ved et vanlig håndtrykk f.eks ved hilsing.  I sjeldne tilfeller kan skabb smitte via håndklær, sengetøy og klær.

Hva er bør du gjøre ved mistanke om skabb?
Hvis man har mistanke om skabb, bør man søke lege for å få stilt diagnose. Da har man god mulighet for å få riktig behandling og smitteoppsporing, samt mulighet for oppfølging etter behandling hvis det er behov for det. Dersom legen er i tvil, kan man involvere hudlege. Skabbmiddelet Nix er ikke reseptbelagt, men det er svært kostbart, og det er viktig at man behandler hele husstanden på riktig måte.

Les mer om skabb på Norsk Helseinformatikk sin nettside