Økonomikurs for gründere

Karmøy kommune tilbyr gjennom Skape et heldagskurs i økonomi. Det skjer på Fylkeshuset i Haugesund 6. oktober.

Kurset er nyttig, forventningen er at deltakere tar med seg kunnskapen over i egen gründervirksomhet.

I kurset vil deltakerne kunne spille seg fram til økonomiforståelse gjennom Økonomi Illustrator®. Deltakerne jobber i grupper og arbeider sammen om en gitt case. Gruppa fungerer som et styre for en bedrift, som de følger over en periode på fire år. Sammen må de ta tøffe strategivalg og avgjørelser om bedriftens økonomi og framtid: Skal de investere i nytt produksjonsutstyr? Betale ned lån? Og liknende.

I tillegg lærer deltakerne om hvordan de setter opp et resultatregnskap og balanse, og hvordan de regner ut nøkkeltall.

Les mer om tilbudet på Skapes nettside.