Også ansettelser skjer digitalt

Karmøy kommune er en stor arbeidsgiver med 3200 ansatte. Det betyr at det normalt ansettes flere hundre personer i året, med forutgående intervjuer med et antall kandidater. Nå er også disse prosessene blitt digitale. Magnar Langeland er en av de som ble ansatt etter intervju via videokonferanse.

Slik foregikk det da Magnar Langeland møtte kommunen til ansettelsesintervju. I den andre enden sitter etatsjef teknisk, Eiliv Staalesen, rådgiver Kjell Magne Tysvær og representant for fagforbundet Tor Egil Nymann.

I disse koronatider er det få møter som foregår slik de gjorde før. Det meste går på «teams», et Microsoft-verktøy for videokonferanser. Så også med ansettelsesintervjuer. Magnar Langeland ble nyig ansat i en nyopprettet stilling som HMS-rådgiver i teknisk etat. Han ble først innkalt til vanlig intervju i midten av mars, men fikk ganske snart beskjed om at det måtte utsettes og foretas digitalt.

– Hvordan opplevde du denne ansettelsen?
– Det var en blandet opplevelse. Det fungerte helt greit, og viste at kommunen har god evne til å omstille seg. Andre arbeidsgivere som jeg hadde søkt stilling hos, ga bare beskjed om at hele ansettelsen ble satt på vent inntil videre.

– Nå gikk det jo bra med deg, ettersom du ble ansatt. Men det var altså ikke entydig positivt?
– Nei, det er noe av kommunikasjonen som går tapt, og det i en situasjon der du som arbeidssøker føler deg litt utsatt. Du har ikke i samme grad øyekontakt med de andre, selv om du ser dem. Det er ikke så lett å se reaksjonene på det du sier – om de oppfatter det positivt eller negativt. Og så flyter ikke samtalen like greit, du må vente til du er helt sikker på at de andre er ferdig. Det gjør det vanskeligere å komme med spontane innspill i samtalen.

Selv om intervjuet skjedde i slutten av mars og ansettelsen ble gjort allerede i begynnelsen av april, er Magnar allerede godt på pass i kontorstolen på rådhuset – et sted han og sjefen ikke ønsker at han skal bli sittende alt for mye: – Vi har et ønske om at jeg skal komme mer ut på arbeidsplassene i etaten, for å rådgi og støtte dem i HMS- og kvalitetsarbeidet. Men det ligger ikke til rette for det nå som mange har hjemmekontor.

Kjell Magne Tysvær, som deltok i ansettelsen av Magnar mener den tekniske løsningen fungerer svært godt: – Men gode ansettelsesintervjuer stiller krav til møteledelsen. Så det er noen viktige avklaringer som må tas på forhånd, ikke minst hvem som skal lede møtet. Det er viktig å sikre seg om at alle kommer til orde og både får gitt de opplysningene de har og stilt sine spørsmål.  Når en først blir vant til det, oppleves det å intervjue digitalt like naturlig som ordinære intervjuer.

Også etatssjef Eiliv Staalesen er godt fornøyd med måten å gjennomføre intervjuet på: – Fra arbeidsgiversida følte vi at vi fikk god kontakt med søkerne. Og vi fikk et positivt inntrykk av kandidaten selv om kontakten var «digital».

I helse- og omsorgsetaten ansettes det gjerne 2-3 personer i uka, gjerne med tre personer til intervju. Hovedregelen er digitale intervjuer. Det er det også i teknisk etat hvor det i hovedsak er 2. gangs intervju som er gjennomført fysisk. I oppvekst- og kulturetaten er blant annet alle lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfag intervjuet digitalt på ulike plattformer. Det samme gjelder søkere til et trettitall lærerstillinger. Gjennomgående fungerer dette veldig greit, er tilbakemeldingen fra kommunens personalkonsulenter.