Og de nominerte til drømmestipendet fra Karmøy er

-16 unge kulturutøvere fra Karmøy sendte inn søknad om å motta Drømmestipendet, og 10 av disse er nå nominert videre til den nasjonale juryen. En uke før søknadsfristen gikk ut, var det kun én søker til Drømmestipendet, men rektoren ved Karmøy Kulturskole fikk til slutt inn 16 søknader. Det er kjempebra, sier en fornøyd rektor Kirsten Jæger Steffensen, som  er ansvarlig for å nominere unge kulturutøvere til Drømmestipendet i Karmøy kommune.  

De 10 nominerte fra  Karmøy
Silje Louise Haaland – Dans
Solveig Nessa Oftedal – Dans
Kristine Grønn – Annet (musikal)
Sara Eline Brøning – Skapende skriving
Line Kristin Bjørndal – Visuell kunst
Markus Matland – Musikk
Cecilie Welde – Musikk
Hedda Aarhus – Musikk
Margrethe Jacobsen – Musikk
Jone Eikemo – Musikk
Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønskes det å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Håpet er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon, og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.
Drømmestipendet består av 100 stipend à 15 000 kroner – til sammen 1,5 millioner kroner.I 2020 må en være født tidligst i 2000 og senest i 2007 for å kunne bli nominert til Drømmestipendet.En bredt sammensatt jury med mye fagkompetanse velger ut de 100
ungdommene som får stipend.I løpet av mai og juni offentliggjøres hvilke 100 unge kulturutøvere som tildeles stipend.

Karmøy kommune ønsker de nominerte lykke til i landsfinalen!