Offentlig ettersyn – kandidater til meddommere og skjønnsmedlemmer 2021-2025

 

MEDDOMMERE FOR PERIODEN 2021-2025

Kandidater til meddommere til Gulating lagmannsrett:

Kvinner:

Kjærland Heidi
Tangjerd Mona
Færaas Anne Britt
Heimdal Diarry
Snyen Tonje
Kolstø Inger Elise Netland
Solbrekken Julie
Syvertsen Linn Therese
Erland Charlotte stava
Bratland Anne Eline
Vevatne Lilly Sandvik
Håkonsen Nathalie
Jakobsen Aina
Nordbø Monica
Hetland Målfrid
Mjåseth Dagny Elin
Kvaløy Liv Marit
Jakobsen Tove Broen
Helgesen Anita Bull
Klovning Synnøve
Sandve Berit

 

Menn:

Leknes Georg
Alsaker Arvid
Alsaker Roald
Hovland Tore
Kristiansen Raymond
Hevrøy Aksel
Vatland Svenn-Børge
Pedersen Jan Martin
Jahren Eivind
Nygaard Frode
Haarr Roy
Laugen Ragnar
Solheim Einar
Thormodsæter Norvall
Valentinsen Hans Arne
Hetland Terje
Svendsen Kjell Arvid
Hveding John Arve
Flotve Ole Egil
Sivertsen Johannes Magne
Vikre Ken Ståle

 

 

Kandidater til meddommere til Haugaland tingrett:

Kvinner:

Mannes Ingeborg Sundvoll Dale
Vinje Grethe
Langåker Cindy Jeanette Ferkingstad
Husebø Karin
Falnes Merete Sund
Stensen Paula
Knutsvik Adelheid Halvorsen
Stuvik Vivian
Haavik Ina Merete
Lindøe Tveit Siri
Berndtsson Karin Elisabeth
Dyrland Linda
Ognøy Ingunn Mortveit
Tjørve Ingunn
Bergli Marianne
Erland Reidun
Vik Hilde
Sæbø Nina Ve
Lund Mette
Thornes Mette
Lende Jorunn Sjøen
Røkke Halvorsen Elisabeth
Trygg Kärstin Irene
Bøe Ann-Hilde
Nystad Solveig
Vermundsen Tone
Røsand Wenche Sandvold
Høyland Gunn Synnøve
Mæhle BERIT
Olsen Hilde Vaka
Byre Susanne
Hillesland Solveig Karin
Andreassen Perly Pedersen
Stensland Katrine
Hovland Kaja Wathne
Sjursen Elisabeth Pettersen
Batchar Maria Shanilyn
Nærø Barbro
Spanne Heidi Marie
Damm Inger karin
Johanson Kersti
Thorsen Kjersti J.
Hauge Norunn
Lunde Therese Holmen
Førland Nina Lønning
Eng Ragnhild Eline
Sønstabø Turid
Thorheim Elisabeth
Hellesvik Helen Kaspara
Abrahamsen Sidsel
Løvereide Louise
Ellingsen Christine
Lindeflaten Borghild
Simonsen Hanne Jorunn
Larsen Pindy
Østbø Ilsa Maud
Røen Sølvi A.
Handeland Magni Bårdsen
Lund Gunn Elise
Selsås Kristi Anne B
Eilertsen Åse
Davidsen Kristin
Vikre Gunn
Didriksen Evy
Brøndbo Miriam Sandslett
Ådland Nina
Sjøen Solveig Maria
Lyngstad Beate Sirnes
Worre Liss
Skeie Anne-Margrethe Lindaas
Jakubowska Katarzyna
Knutsen Anne Lene
Liknes Jorunn Margrethe
Jakobsen Tone lise
Apeland Nina
Hop Helga Synnøve
Svendsbø Nina Haugset
Andreassen Beathe
Skår Gerd Lovise
Vea Karoline
Eng Nina Merita
Nilsen Wendy K.
Grindhaug Elin

 

 

Menn:

Gåsland Leif Ove
Rogers James
Vermundsen Kristian Skjold
Tangjerd Espen
Arnø Kjell Ingve
Knutsen John Geir
Hovden Nils Reidar
Røkke Oddmund Sigvart
Grinde Øyvind
Johansen Bjørn Harald
Svennes Ronny
Jordbrekk Trond Harald
Sandven Leif Harald
Langfjord Hans Erik
Ferkingstad Kjell
Lund Eilert
Sjøen Brian Paul
Karlsen Torbjørn
Paulsen Rune Grønn
Sellevold Espen
Tveit Olav
Fylkesnes Ole Erik
Breivik Ronny
Eide Arne
Ådland Geir Sigurd
Solvang Svein
Våga David
Bjørge Olsen Bettum
Hauge Frank Terje
Gulliksen Øydvin Martin
Jackson Fredrik
Bjordal Alf Arne
Sommerfeldt Geir Sofus
Grindhaug Jan Erik
Ness Jostein R.
Abrahamsen Oleiv
Kallekott Johan
Jacobsen Svein
Liknes Gunnar
Kvalavåg Ronny
Fjellkårstad Ørjan
Vikra Hein
Halvorsen Fredrik
Helgesen Per
Kvamme Svein Tore
Fjeldkårstad Eirik
Flatebø Øyvind
Haukås John Gunnar
Lodden Kenneth
Naustvik Karl Inge
Bowitz-Øygarden Nils J.
Aarhus Dag Inge
Lanes Haagen
Varne Terje
Utvik Trygve
Eriksen Yngve
Brochs Rudi
Hemnes Lars Jonny
Thorstensen Jan Sigmund
Krogdahl Erik
Hetland Ståle
Lillebø Kjell-Otto
Instebø Ronny
Sivertsen Petter Meidell
Jacobsen Richard
Dalen Rune
Hop Lars Sigvart
Bårdsen Sverre Djønne
Nielsen Knut
Rutledal Eirik
Tveisme Nils Helge
Andreassen Atle
Mjåseth Eirik Magnus
Andreassen Atle
Solheim Sævar
Lie Bjørn Mathias
Skarholm Øystein
Johannessen Ernst  L.
Ytreland Ole
Ustad Alf Sigbjørn
Hægland Svein
Stamnes Alexander Vare
Jacobsen Trond R

 

Kandidater til meddommere til Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett:

Kvinner:

Bøe Ann-Hilde
Klæhaug Susan
Pedersen Britt Johnsen

 

Menn:

Jacobsen Richard
Leknes Georg
Baarsrud Thor Inge Wilhelm

 

 

 

SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 2021-2025

Kandidater:

Solheim Leif Kåre

Kolstø Inger Elise Netland

Svendsen Kjell Arvid

Clausen Ivar Magne

Haga Leiv

Walland Eivind

Haaland Trygve Ragnar

Klæhaug Susan

Pedersen Britt Johnsen

Bjarte Helgeland

Myge Grethe Marianne

Knutsen Anne Lene

Håkon Randal

Davidsen Kristin

Broshaug Odd

Vikingstad Olaug

Høynes Trygve

Hausken Leif Karsten

Eikje John 

Skeie Anne Margrethe Lindaas

Jakobsen Tove Broen

Lunde Therese Holmen

Halvorsen Fredrik

Solvang Svein

Simonsen Andreas Urrang

Tangjerd Espen

Gåsland Leif Ove

Knutsvik Adelheid Halvorsen

Færaas Anne Britt

Stuvik Vivian

Vatland Svenn-Børge

Jordbrekk Trond Harald

Haarr Roy

Lund Mette

Laugen Ragnar

Vevatne Lilly Sandvik

Vermundsen Tone

Våga David

Olsen Bettum Bjørge

Jakobsen Svein

Byrknes Jasmina

Fjeldkårstad Erik

Stonghaugen Leif