Nytt saks- og arkivsytem fører til stans i postbehandling

Det blir ikke ført post inn og ut i Karmøy kommune fra den 8. til den 15. juni. Dette på grunn av omlegging til nytt saks- og arkivsystem i Karmøy kommune. Når det ikke blir ført post kan det dessverre bety at det tar noe lengre tid å få svar på brev som er sendt Karmøy kommune i denne perioden. Postlister vil som følge av omleggingen ikke bli publisert på kommunens nettsider fra den 8. juni og ut måneden. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre. Karmøy kommune er en av syv kommuner på Haugalandet som innfører nytt saks- og arkivsystem  i juni måned.