“Nyskapende kommuner og steder” blant spennende arrangement på Nyskapingsuka

Nyskapingsuka er en uke med inspirerende og lærerike arrangement som skal styrke og fremme innovasjon og vekst i Haugesundregionen. En ny arena og møteplass for entreprenører, investorer og etablert næringsliv, hvor en kan utveksle kunnskap, dele nyskapende ideer og knytte nye kontakter.

Nyskapingsuka har mange ulike arrangementer. Se hele programmet på Nyskapingsukas nettside

To av arrangementene arrangeres av Karmøy kommune:


Nyskapende kommuner og steder

Med forsker Knut Vareide i Telemarkforskning

Tidspunkt: 28. oktober kl. 13:30-15:30.

Målgruppe: politikere, kommuneansatte, næringsdrivende og andre samfunnsengasjerte innbyggere.

Arrangementet er gratis.


Investorpuls – Kast aldri vekk en god krise!

Arrangementet gjøres i samarbeid Karmøy Næringsfond/Validé Haugesundregionen og Kopervikparken Maritime Cluster.

Tidspunkt: 29. oktober kl. 13:30-15:30.

Arrangementet er gratis.