Nyheter

Biblioteket åpner for korte besøk

Endelig kan vi ønske deg velkommen inn igjen til Karmøy folkebibliotek og filialene. Åpningstider og tilbud tar nødvendig hensyn til smittevern. Åpningstider for Karmøy folkebibliotek, Kopervik: Mandag kl 10.00-19.00, tirsdag og torsdag kl 12.00-19.00, onsdag og fredag kl 10.00-15.00. Åpningstider for filialene i Skudeneshavn, Åkreham og Norheim: Tirsdag kl 14.00-19.00, onsdag...

Les mer
Sist oppdatert 24. juni 2020 08:13

Flott opplevelse å besøke Mykje skole før skolestart

Skolestartere fra Vormedal barnehage fikk muligheten til å besøke skolen sin til en "bli kjent dag". Førskolebarna kom i små kohorter til utelekeplassen der de fikk hilse på lærere og faddere som skal være sammen med elevene til skolestart. Det ble lek, og fadderne sang ABC-sangen for skolestarterne. -Koronasituasjonen har skapt...

Les mer
Sist oppdatert 19. juni 2020 14:26

Forsinkelse i behandling av byggesaker

Er du en av de som venter på svar om tillatelse til å bygge garasje eller påbygg? Karmøy kommune har i juni innført nytt saks- og arkivsystem. Dette har vært helt nødvendig for å sikre at post mellom innbyggerne og kommunen blir behandlet på  en god måte og at...

Les mer
Sist oppdatert 19. juni 2020 12:39

Fastlegetilbud flyttes til Haugaland medisinske senter

1. juli 2020 avslutter Martin Thormodsen sitt fastlegearbeid på Avaldsnes, etter mange års praksis i kommunen. Det har ikke lykkes å rekruttere ny lege inn i hjemmelen på Avaldsnes, og det er derfor inngått avtale om at pasientene fra 1. juli 2020 får et fastlegetilbud ved Haugaland medisinske senter på...

Les mer
Sist oppdatert 17. juni 2020 10:44

Nå kommer befolkningsundersøkelsen om fastlands-Karmøy

Den bebudede befolkningsundersøkelsen blant Karmøys innbyggere på «fastlandet» starter onsdag (17. juni). Det er meningsmålingsinstituttet Opinion som har fått oppgaven med å spørre 600 beboere i Kolnes, Skre, Tuastad, Spanne, Norheim, Vormedal, Røyksund og Fosen om hvor de mener kommunegrensa bør gå i framtida. Utgangspunktet for befolkningsundersøkelsen er et pålegg...

Les mer
Sist oppdatert 16. juni 2020 12:27

Førskolebarn utsmykker rådhuset

Bygnes Vitenbarnehage kom i sommerværet spaserende til Karmøy rådhus for å levere kunsten i prosjektet "Slik uttrykker vi oss". Et prosjekt der oppvekst og kulturetaten ønsker at barnehage- og skolebarn produserer kunst til utsmykning av tomme gangvegger på rådhuset. Publikum og ansatte kan nå ta del i kunst, utformet...

Les mer
Sist oppdatert 15. juni 2020 15:26

Ny forvaltningssjef i helse og omsorg

Kristine Tveit (48) fra Skudeneshavn er ny leder for forvaltningsavdelingen i helse- og omsorgsetaten. Avdelingen består av 10 ansatte med ansvar innen kvalitet- og utviklingsarbeid, budsjett- og regnskapsoppfølging, anskaffelser, juridiske vurderinger, informasjon og IKT (fagsystemer og velferdsteknologi). Forvaltningssjefen har også et overordnet ansvar for kjøkkenenheten og bestillerkontoret. Forvaltningssjefen er...

Les mer
Sist oppdatert 16. juni 2020 08:30

Veiarbeid på Burmavegen

Mandag 15. juni vil det være sterkt redusert fremkommelighet på Burmavegen på grunn av veivedlikehold. Grusveien skal høvles. Venting må påregnes innenfor tidsrommet kl. 07.00 - 20.00. Vi ber om forståelse for redusert fremkommelighet denne dagen.

Les mer
Sist oppdatert 12. juni 2020 07:00

Helse- og omsorgstjenestene nesten tilbake til normalen

Helse- og omsorgstjenestene ble sterkt berørt av koronapandemien. Nå jobbes det for å komme gradvis tilbake til normal drift: Dagtilbud for eldre og personer med demens gir nå et begrenset tilbud. Allerede 21. april åpnet Augustehuset for et begrenset antall brukere. Strategien har vært å se om opplegget fungerer på...

Les mer
Sist oppdatert 11. juni 2020 16:19