Nyheter

Karmøy kommune informerer 25. januar

I denne ukas utgave av Karmøy kommune informerer får du vite mer om hva som nå skjer på det nye Skudeneshavn sykehjem, som skal åpnes om bare få uker. Dessuten blir det litt om at åpning av den nye barneskolen som planlegges på Vea, på grunn av innsigelser i...

Les mer
Sist oppdatert 26. januar 2023 07:46

Bispevisitas 26. januar

Torsdag 26. januar møtes kommunens representanter og biskopen, samt øvrige representanter fra kirken til kontaktmøte i forbindelse med Biskopens bispevisitas i Norheim sokn. Bispevisitas er ordning med lang tradisjon i Norge, hvor biskopen besøker menighetene i sitt bispedømme. Under bispevisitas avholdes det også møte mellom kommunen og kirken....

Les mer
Sist oppdatert 25. januar 2023 15:42

Frivillighetskonferanse #eg e med 17.- 18. februar

Vi er alle sammen om å gjøre det beste for innbyggerne våre. Velkommen til påfyll og inspirasjon når Karmøy, Utsira og Tysvær kommune går sammen for å skape et bredt og spennende program som skal stimulere til samarbeid på tvers av frivillighet, offentlige tjenester og næringsliv. Er du frivillig? Er...

Les mer
Sist oppdatert 25. januar 2023 13:52

Ny mulighet for strømstøtte til lag og foreninger

Nok en gang forlenges ordningen med strømstøtte til lag og foreninger. Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for ny søknadsrunde. Søknadsfristen nå er 15. februar klokka 13. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober-desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter at det er åpnet for søknader,...

Les mer
Sist oppdatert 24. januar 2023 08:57

Informasjon om VAR-gebyr

De første fakturaene for VAR-tjeneste i 2023 er nå sendt ut. Hvis du lurer på noe knyttet til gebyrene, ber vi deg først lese denne teksten. Her kan du se gebyrsatsene Vann og avløp Hovedplan vann og Hovedplan avløp har mål om å rydde opp i utslipp, redusere lekkasjer og sikre drikkevannet...

Les mer
Sist oppdatert 20. januar 2023 13:33

Endringer i oppmøtested for lavterskel helsetilbud for rusmiddelavhengige

Lavterskel helsetilbud for rusmiddelavhengige (ROP) er på flyttefot og dagens lokaler på Kopparen vil derfor holde stengt noen uker fremover. Tjenestene skal opprettholdes så godt det lar seg gjøre i denne perioden. Behov kan meldes på telefon 52 81 16 30 eller i resepsjonen i 2. etasje på Kopparen. Det vil...

Les mer
Sist oppdatert 20. januar 2023 14:26

Karmøy kommune informerer 18. januar 2023

I denne ukas utgave av Karmøy kommune informerer redegjør næringssjef Per Velde for strømstøtte til lokalt næringsliv. Skolesjef Bjørn Nøttum forteller om gratis SFO til 1.- og 2.-klassinger. https://youtu.be/KOWcGAPMPSc

Les mer
Sist oppdatert 19. januar 2023 12:07

Levende lokalsamfunn – Velkommen til idedugnad!

Torsdag 9. februar 2023kl. 17:30 på Rådhuset Meld deg på her Bygdene og tettstedene i Karmøy kommune har flotte kvaliteter som bør videreutvikles: Karmøysamfunnet kjennetegnes av innbyggere med en sterk tilhørighet til stedet de bor, de er ofte stolte av de lokale friluftsområdene, idrettslaget, samholdet og dugnadsånden som preger bygda. Skal...

Les mer
Sist oppdatert 18. januar 2023 16:18

Gratis SFO – nå også for 2.-klassinger!

Skolefritidsordningen er viktig for å utjevne forskjeller, og for å sikre at alle kan delta i sosiale fellesskap med meningsfull lek og spennende fritidsaktiviteter. Fra høsten 2022 hadde førsteklassinger 12 timer gratis kjernetid i SFO, og nå vil dette og gjelde for elever i 2. klasse fra skolestart 2023. I...

Les mer
Sist oppdatert 18. januar 2023 16:01

Har du behov for å bli varslet?

Av og til har kommunen behov for å varsle innbyggere og andre om viktige ting. Det kan være problemer med vannet, kloakken, veier eller større uønskede hendelser. Til slik varsling har kommunen et verktøy som heter «Varsling 24». Men det når ikke fram til alle. Derfor er det mulighet...

Les mer
Sist oppdatert 17. januar 2023 14:28