Nyheter

100 000 kr i støtte til organisasjoner

Karmøy kommune har for 2019 satt av støtte til organisasjoner som har barn og unge som skal på turer, leirer og lignende hvor det er større egenandeler som ikke dekkes av kontingenten. Kommunen oppfordrer de frivillige organisasjonene som har grupper med barn og unge mellom 0-18 år som skal på turer,...

Les mer
Sist oppdatert 26. mars 2019 10:45

Offisiell åpning av ekta aktivitetssenter

Torsdag 21. mars var det offisiell åpning av ekta aktivitetssenter på Vea. ekta er ett av kommunens to dagsentre med tilbud til personer med utviklingshemming. Her er  aktiviteter og arbeidsoppgaver tilpasset interessene og ressursene til den enkelte slik at en får utviklet seg og får oppleve mestring. Eksempler på daglig innhold er arbeidsrettede...

Les mer
Sist oppdatert 21. mars 2019 13:52

Kurstilbud for deg som opplever langvarig utmattelse

Karmøy kommune starter et nytt kurstilbud til deg som opplever vedvarende utmattelse, tretthet og mangel på energi og som ønsker å mestre dine utfordringer bedre. Kurset baserer seg på kognitiv terapi som er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske plager og lidelser. Kurset går over 6 torsdager på kulturhuset i Kopervik,...

Les mer
Sist oppdatert 20. mars 2019 18:29

Omsorgshotell – nytt tilbud for eldre i Karmøy

I april starter Karmøy kommune en prøveordning med omsorgshotell i Torfæusgt. 21 i Kopervik. Målgruppen er hjemmeboende eldre som i utgangspunktet klarer seg selv, men hvor hjemmesituasjonen av ulike grunner plutselig oppleves som utrygg. Omsorgshotellet har 4 rom som kan bestilles for 1-14 døgn. Egenbetalingen er 300 kroner pr døgn (inkl kost).  Plass tildeles de som følger kriteriene,...

Les mer
Sist oppdatert 14. mars 2019 13:14

Åpent hus for ungdom hos Røde kors

Oppdatert: Tilbudet som ble startet opp 14. mars er nå avsluttet pga endret behov.   Dette ble publisert 13. mars: Flere ungdommer i Karmøy har det vanskelig og strever med tunge tanker. For at ungdom skal ha et samlingssted, starter Røde Kors nå et tilbud om åpent hus.  Her kan ungdom samles, og det...

Les mer
Sist oppdatert 26. mars 2019 10:58

Kurs i hjemmekompostering av matavfall

Karmøy kommune arrangerer kurs i hjemmekompostering av matavfall onsdag den 3.april kl 19.00 i kantinen på rådhuset. Kurset er gratis og tilbys alle som komposterer eller vurderer å delta i ordningen. Enkel servering. Spørsmål om kurset kan rettes til Karmøy hagelag på telefon 91 69 13 47 eller oddhaukas@haugnett.no. Påmelding kan gjøres på...

Les mer
Sist oppdatert 12. mars 2019 10:56

Helsestasjon for ungdom har fått egen guttetid

Helsestasjon for ungdom (HFU) er et gratis tilbud til gutter og jenter mellom 13 og 20 år. På HFU møter du to helsesykepleiere, en psykolog og en lege. Timebestilling er ikke nødvendig.

Les mer
Sist oppdatert 8. mars 2019 09:22

Eiendomsskattelister er lagt ut rådhuset

Eiendomsskattelister blir lagt ut til offentlig høring i servicetorget, Karmøy rådhus i tidsrommet 1.mars til 12.april 2019. I tillegg blir det sendt ut skattesedler. Du kan klage på utskrevet eiendomskatt, men den må fremsettes skriftlig til eiendomsskattekontoret i Karmøy innen 12.april 2019, jf. eiendomsskatteloven § 19. Klagen sendes: Karmøy kommune Rådhuset pb.167 4291 Kopervik eller E-post: post@karmoy.kommune.no Mener...

Les mer
Sist oppdatert 28. februar 2019 12:29