Nye veiledninger om forstøtningsmurer og fyllinger

Karmøy kommune ønsker å bli bedre på forstøtningsmurer og fyllinger og har derfor laget en ny veiledning for de som vurderer dette. For hva er egentlig søknadspliktig eller ikke? Det er for å gjøre det enklere både for den som skal gjøre en jobb og for kommunen som skal godkjenne søknaden og som skal føre tilsyn.

Skal man etablere støttemurer eller fyllinger langs grense mot nabo er dette regulert i plan- og bygningsloven. Enkelte mindre støttemurer og fyllinger/planeringer er unntatt søknadsplikt.

Utdrag fra veiledningen:

“Støttemurer og fyllinger i eller i nærheten av grense mot nabo

Skal man etablere støttemurer eller fyllinger langs grense mot nabo er dette regulert i plan- og bygningsloven. Enkelte mindre støttemurer og fyllinger/planeringer er unntatt søknadsplikt, men dersom arbeidene har et omfang i areal som gjør at de ikke kan betegnes som mindre, vil de ikke være omfattet av unntaket selv om de fastsatte grensene for avvik i forhold til opprinnelig terrengnivå ikke er overskredet. Høydeforskjellen på terrengendringen skal ikke på noe punkt overstige den gitte høydebegrensning.

Unntatt fra søknadsplikt er forstøtningsmurer (mot nabo) når:

  • de ikke er høyere enn 1 meter plassert 1 meter inne på egen grunn
  • de ikke er høyere enn 1,5 meter plassert 4 meter inne på egen grunn

Forstøtningsmurer høyere enn dette eller avstander nærmere naboens grense, krever søknad til kommunen.

Fyllinger og planering av terreng er unntatt søknadsplikt dersom tiltaket ikke fører til:

  • mer enn 3,0 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredt bebygde strøk
  • mer enn 1,5 meter avvik i tettbebygde strøk
  • mer enn 0,5 meter avvik på eiendom for rekke- og kjedehus og lignende

På fyllinger mot naboens grense må fyllingsfoten være 1 meter inne på egen grunn og fyllingstoppen må ikke være høyere enn kravene som er satt for forstøtningsmurer.”

Du kan lese den nye veilederen med tegninger og slikt her