Nye retningslinjer for besøk i sykehjem

Sist oppdatert 29. mai 2020 13:31
I tråd med nye anbefalinger fra Helsedirektoratet vil alle sykehjemmene i Karmøy innen 2. juni innføre følgende nye retningslinjer for besøk:
  • pårørende må kontakte sykehjemmet i forkant for å avtale besøk
  • besøkende vil bli møtt ved hoveddøren og fulgt til pasientrom
  • besøkstider vil være mellom kl. 10-19 alle dager
  • maks 2-3 besøkende pr. pasient
  • det skal registreres hvem som er på besøk
  • smittevernregler må følges

Ytterligere informasjon kan gis ved det enkelte sykehjem

Helsedirektoratet har laget en informasjonsvideo om besøk i sykehjem.

Besøksordning i sykehjem som ble innført 13. mai blir altså erstattet av ovennevnte senest 2. juni. (Noen sykehjem vil kanskje kunne klare å innføre dette noe tidligere).