Retningslinjer for besøk i sykehjem

I tråd med nye anbefalinger fra Helsedirektoratet har alle sykehjemmene i Karmøy innført følgende retningslinjer for besøk:
 • pårørende må kontakte sykehjemmet i forkant for å avtale besøk
 • maks 2-3 besøkende pr. pasient
 • det skal registreres hvem som er på besøk
 • smittevernregler må følges
 • Det skal holdes avstand, minimum 1 meter til ansatte og andre pasienter på sykehjemmet
 • Besøkende skal gå direkte til pasientrommet/besøksrommet både når de kommer og går
 • Ingen besøkende har tilgang til fellesområder som stue eller spisesal
 • Det serveres ikke mat eller kaffe til pårørende. Det kan medbringes mat/kaffe på pasientrommet/besøksrommet
 • Ring på alarmen når du/dere skal gå, så følges du/dere ut
 • Besøkstidene ved langtidssykehjem  i Karmøy (Vea, Åkra, Storesund, Kopervik) er alle dager kl 10-19
 • Besøkstidene ved korttidssykehjem er noe tilpasset ut fra smittevernhensyn, lokaliteter og antall pasienter til enhver tid
  • Ved Norheim bu – og behandlingsheim er besøkstidene
   • alle dager kl. 10-19
Ytterligere informasjon kan gis ved det enkelte sykehjem

Helsedirektoratet har laget en informasjonsvideo om besøk i sykehjem.