Retningslinjer for besøk i sykehjem

I tråd med nye anbefalinger fra Helsedirektoratet har alle sykehjemmene i Karmøy innført følgende retningslinjer for besøk:
 • pårørende må kontakte sykehjemmet i forkant for å avtale besøk
 • besøkende må henvende seg i resepsjonen
 • maks 2-3 besøkende pr. pasient
 • det skal registreres hvem som er på besøk
 • smittevernregler må følges
 • Besøkstidene ved langtidssykehjem  i Karmøy (Vea, Åkra, Storesund, Kopervik) er alle dager kl 10-19
 • Besøkstidene ved korttidssykehjem er noe tilpasset ut fra smittevernhensyn, lokaliteter og antall pasienter til enhver tid
  • Ved Norheim bu – og behandlingsheim er besøkstidene
   • mandag-tirsdag: kl. 10:00-15:00 
   • onsdag: kl 15:00-19:00
   • torsdag-søndag: kl 10:00-15:00
Ytterligere informasjon kan gis ved det enkelte sykehjem

Helsedirektoratet har laget en informasjonsvideo om besøk i sykehjem.