Nye lokale smittevernstiltak

Lokale anbefalinger om smittevern for Haugalandet bo- og arbeidsmarkedsregion gjeldende i tidsrommet 23. februar til 1. mars 2021:

Fra tirsdag 23. februar vil det være noen lettelser i nasjonale vedtak og anbefalinger om smittevern. På grunn av det pågående utbruddet i Haugesund ønsker kommunene Haugesund, Karmøy, Sveio, Tysvær, Bokn, Utsira og Vindafjord at vi som region utsetter arrangement og private sammenkomster på offentlig sted som samler flere enn 10 personer innendørs.

Lokale anbefalinger for 23. februar 1. mars 2021 blir som følger:

  • Arrangement og private sammenkomster innendørs på offentlig sted kan gjennomføres med inntil 10 personer.
  • Begravelse og bisettelse kan gjennomføres med inntil 50 personer.
  • Arrangement innendørs med inntil 100 personer i fastmonterte seter er tillatt.

Dette betyr at den nasjonale lettelsen om inntil 100 personer på «tilviste plasser» ikke gjelder for vår region frem til 01. mars 2021

Med hilsen
Sigurd Eikje, Tysvær kommune
Vibeke Vikse Johnsen, Karmøy kommune
Bjørn K. Aadnesen, Utsira kommune
Ingeborg Skjølingstad, Bokn kommune
Jostein Førre, Sveio kommune
Yngve Bergesen, Vindafjord kommune

Ole Bernt Thorbjørnsen, Haugesund kommune