Nye fakturaer fra kommunen

Når du mottar krav om kommunale avgifter eller egenandeler i framtida, vil brevet komme uten de lett gjenkjennelige giroblankettene nederst. Det kommer av at de gamle skjemaene passer dårlig til dagens fakturasystemer. Derfor vil du motta et brev med opplysninger om hva du skal betale, kontonummer det skal betales til og så videre. Dersom du ønsker å betale på “gamle måten” må du selv fylle ut en giro. Når du betaler manuelt i nettbanken, må du legge inn disse opplysningene når du skal betale.

Men hvis du velger å betale eFaktura gjennom nettbank eller AvtaleGiro slipper du unna mye papirarbeid. EFakturaen kommer ferdig utfylt og krever bare at du godkjenner betalingen i nettbanken. Med AvtaleGiro sørger banken for at regningen blir betalt på forfallsdato.

Fordeler med eFaktura

 • Billig ­- Du får ingen fakturagebyr.
 • Enkelt – Du får regningene dine rett i nettbanken din, ferdig utfylt.
 • Oversiktlig – Alle regninger lagres i nettbanken. Når du får en ny regning, får du beskjed.
 • Praktisk – Du kan betal regningene dine når som helst, hvor du enn er.
 • Fleksibelt – Du kan endre både forfallsdato, beløp og belastningskonto. Du kan også stoppe betalingen.
 • Tidsbesparende – Du trenger ikke å forholde deg til lange KID-nummer eller annen betalingsinformasjon.
 • Miljøvennlig – Med eFaktura sparer du miljøet for unødvendig papirbruk.

Fordeler med AvtaleGiro

 • Billig – Du får ingen fakturagebyr og regningene betales alltid i tide slik at du unngår purringer.
 • Enkelt – Banken sørger for at regningene betales automatisk på forfallsdato.
 • Tidsbesparende – Du trenger ikke å forholde deg til lange KID-nummer eller annen betalingsinformasjon.
 • Oversiktlig – Du har full oversikt i nettbanken. Før forfall vil du motta en varsling om kommende trekk.
 • Fleksibelt – Du kan endre forfallsdato, beløp og belastningskonto, eller stoppe betalingen i nettbanken.

Hvordan kan du inngå eFaktura og AvtaleGiro?

 Logg deg inn i nettbanken din og finn Karmøy kommune som tilbyder av eFaktura og AvtaleGiro.

Når du betaler din neste regning fra kommunen vil du i de fleste nettbanker bli spurt om du ønsker å opprette en eFaktura- eller AvtaleGiro-avtale. Ved å akseptere tilbudet opprettes avtalen. Du får beskjed når avtalen trer i kraft. Husk at du må betale regninger tilsendt i posten som normalt inntil avtalen er aktivisert.

Du kan også kontakte banken din direkte for å opprette eFaktura og AvtaleGiro.