Digitalt kurs i å skrive søknad om koronamidler

For 3. gang lyser Karmøy kommune ut midler i statens 4. runde med koronamidler. Det er 1,9 millioner kroner til fordeling. Søknadsfrist er 17. januar.

Den 10. januar ble det arrangert digitalt kurs i å skrive søknad.

Her kan du se opptak av kurset og nedenfor finner du presentasjonen.

220110 Søknadskurs Covidmidler

Det står fortsatt 1,9 millioner kroner av midler til kompensasjon til lokale virksomheter som har lidd økonomisk av pandemien for 2021.Virksomheter som tidligere ikke har fått tildelt kompensasjon, eller virksomheter som tidligere har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene, kan søke kompensasjon for hele året.

Dette betyr også at virksomheter som har søkt kommunen tidligere, og fått avslag fordi virksomheten falt utenfor ordningen, her får en ny mulighet.

Virksomheter som tidligere har fått tildelt kompensasjon fram til 31. oktober, vil kunne søke kompensasjon videre for perioden fra 1. november og ut året.

Pengene til denne støtteordningen kommer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Målet er raskt å kunne avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av smittevernstiltak. Både ekstrakostnader og bortfall av inntekter kan støttes.

Støtte kan gis med inntil 200 000 kroner. Virksomhetene må være lokalisert i Karmøy kommune og kan kun få støtte til den delen av virksomheten som foregår innenfor kommunens grenser.

Søknadsfrist er 17. januar. Tildelingen skjer etter søknad i portalen www.regionalforvaltning.no

Kontaktinformasjon

Næringssjef i Karmøy kommune, Per Velde: per.velde@karmoy.kommune.no (mobil 950 14 278)