Nye trygghetsalarmer

I løpet av de neste månedene bytter Karmøy kommune ut de gamle trygghetsalarmene med nye. Ny teknologi skal gjøre tilbudet bedre for de eldre som har slike alarmer.

Slik fungerer de nye alarmene:

  • Bedre lyd – lettere å kommunisere
  • Sikrere drift
  • Flere muligheter for bruk av ulike sensorer knyttet til trygghetsalarmen, som blant annet døralarm og digitale tilsyn 
  • Alarmen fungerer på samme måte som trygghetsalarmen du har hatt til nå. 
  • Alarmen er enkel å ta i bruk 
  • Alarmknappen kan festes på armen eller henges rundt halsen
  • Alarmen gir tydelig beskjed når den er løst ut 
  • Det er det samme responssenteret (alarmmottak med helsefaglig personell) som svarer deg når du løser ut alarmen som tidligere
  • Den som mottar alarmen vil avklare behovet for hjelp sammen med deg 
  • Dersom det er behov for at noen kommer og ser til deg, vil responssenteret kontakte pårørende, hjemmetjenesten eller legevakt/ambulanse – alt etter hva som er behovet

Karmøy kommune har sammen med 9 andre kommuner på Haugalandet inngått avtale med ny leverandør av trygghetsalarmene.

Pårørende som ønsker å bidra 

Mange pårørende ønsker å bidra om mor/far, barn eller sine nærmeste trenger hjelp. Ved søknad om trygghetsalarm blir det spurt om pårørende ønsker å bidra. For å kunne bidra som pårørende må du bo i nærheten av den som har alarmen og ha nøkkel til boligen. Hensikten er å kunne komme raskere til unnsetning og at brukeren kan få hjelp av en de kjenner godt. Hjemmetjenesten vil likevel alltid kunne kalles opp hvis pårørende ikke kan følge opp en alarm.

Her kan du lese mer om samarbeidet med pårørende og om hvordan utskiftingen av trygghetsalarmene skjer.