Ny påmeldingsportal for søknad om barnehageplass åpnes 9. januar

Fra og med barnehageopptaket 2019  vil søknad om barnehageplass i kommunen gjøres via Visma Flyt Barnehages foreldreportal. Dette gjelder enten du søker plass i kommunale eller private barnehager. Det gjelder og om du søker for første gang, om du søker endring av plasstype eller om du søker overføring til annen barnehage.

På Karmøy kommunes nettside vil det fra 9. januar ligge en link https://barnehage.visma.no/karmoy direkte til Visma Flyt Barnehages foresattportal..

Søknaden sendes elektronisk, direkte fra foresattportalen, til Visma Flyt Barnehages administrasjonsløsning for kommunens opptaksmyndighet. Når søknaden er sendt, vil du motta en bekreftelse på den e-post adressen som du har oppgitt i søknaden.

Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknaden i foresattportalen, kan du henvende deg til Ragnhild Hovden på epost rho@karmoy.kommune.no eller telefon 52 85 73 19.