Ny konkurranse om matombringing

Karmøy kommune lyser nå ut ny konkurranse om matombringing til hjemmeboende. Tilbudsfristen er 14. november, kl. 12.00.

Hovedutvalg helse og omsorg vedtok i mars i år at administrasjonen skulle søke løsninger som kobler produksjon og distribusjon av ferdig middagsmat til de som ønsker det. Hovedutvalget har videre vedtatt at det skal hentes inn tilbud fra leverandører på ferdig middag levert hjem, i tråd med reglene om offentlige anskaffelser.

Kommunen fikk ikke inn noen tilbud da det ble lyst ut konkurranse tidligere i år. På bakgrunn av innspill som er kommet i etterkant er det nå gjort flere forenklinger og klargjøringer i utlysningen. Det er også åpnet opp for at leverandører kan gi tilbud knyttet til deler av kommunen og det stilles ikke krav om at det skal leveres dessert. Se hele utlysningen på doffin.no.