Ny kloakk ved Mosbron

Få eit innblikk i kva vatn- og avløpsavdelinga i kommunen er i gang med på Mosbron på Åkra.

Her er entreprenøren RISA i full sving med gravearbeidet for kommunen, i det arbeidet som skal foregå med utskifting av vass- og avløpsleidningar (røyr) inkl. overvatn for dette området.