Ny høst med synlige 1. klassinger

Hydro Karmøy deler ut refleksvester til alle førsteklassinger i Karmøyskolen. – Hver morgen går små barn til skolen langs trafikkerte veier, og uten refleks er man langt mindre synlig, sier hovedvernombud Yngve Eriksen og kommunikasjonssjef Eivind Skeie fra Hydro. Tidlig en morgen møtte de 1. klassingene ved Håvik skole. Hydro har i en årrekke levert ut refleksvester til alle 1. klassingene i Karmøyskolen, noe som bedriften ser stor nytte og verdi av.

Yngve Eriksen og Eivind Skeie fra Hydro på besøk hos 1. klassinger ved Håvik skole.

“Refleks redder liv” var noe elevene var ivrige etter å høre mer om, og kom også med gode og morsomme spørsmål til Hydro sine utsendte. Elevene gjorde de blant annet oppmerksomme på at de kunne se fabrikken fra klasserommet, og flere av barna kjent folk som jobbet på fabrikken.

Karmøyskolen satser på å bli en trafikksikker kommune, og 1. klassingene er en veldig sårbar gruppe i trafikken som kan være vanskelige å se i høstmørket og vinteren, sier prosjektleder ‘”Trygge barn på skolevei” Jan Erik Søvig.

Til oss voksne: Vis hensyn i trafikken!