Ny gjenvinningstasjon i Borgaredalen

I avfallsstrategien 2019-2025 ble det vedtatt å erstatte dagens sorteringshall, og renovasjonen kan nå avsløre forslaget som nå skal opp til politisk behandling. Dagens hall tilfredsstiller ikke dagens eller kommende behov. Innbyggerne må rygge med henger, noe ikke alle er komfortable med. Siden hallen sto ferdig for 20 år siden har avfallsmengdene og trafikkgrunnlaget i parken steget betydelig, og det er nødvendig å øke kapasiteten. I dag må hjullastere som rygger krysse personbiltrafikken. Dette er en av flere HMS-risikoer den nye løsningen er designet for å forbedre. Nye krav til materialgjenvinningsgrad og kvalitet på avfallstypene tvinger også fram nye løsninger.

Det nye konseptet bygger på rundkjøringsprinsippet, så trafikkflyten blir bedre enn i dag. Innbyggerne skal slippe å rygge, og anlegget samler alle avfallstyper slik at det blir enkelt å finne fram. I tillegg til utesortering under tak, legger man opp til et bygg for mottak og sortering av farlig avfall, elektrisk, vinduer og muligens gjenbruk av byggematerialer. Det blir også en rampe for mottak av hageavfall, og muligheter for å kjøpe kompostert hagejord på vei ut. Man legger opp til en varmestue med glassvegger for operatørene. På den måten kan de holde varmen på kalde dager, samtidig som de lett kan være tilgjengelige og veilede kundene som kommer til rampene. Med rundtkjøring, mellomlagrings/arbeidsområde osv vil utbyggingen være på ca 6600 m2. Dagens sorteringshall vil fortsatt være i bruk men til andre formål enn i dag. – Jeg liker den nye utformingen godt, og tror det kommer til å bli veldig bra for både kundene og vi som jobber her, sier driftsoperatør Audun Nordanger. Løsningen beskrives som nøktern, smart, kundevennlig og kostnadseffektiv, og vil bety et stort løft til glede for alle i kommunen. Den blir en viktig brikke i den pågående moderniseringen av renovasjonen, og estimeres til 51,6 millioner kroner. Av fire alternativer er dette den som kommer best ut på HMS, miljø og økonomi. Økning i prosjektrammen skal behandles av hovedutvalg teknisk 8. desember, og formannskap/kommunestyret 14. desember. Dersom politikerne sier ja, starter detaljprosjektering umiddelbart.