Ny forvaltningssjef i helse og omsorg

Kristine Tveit har tatt over stillingen som forvaltningssjef i helse- og omsorgsetaten etter Sigurd Gjerdevik, som nå er kommunalsjef i Vindafjord kommune.

Kristine Tveit (48) fra Skudeneshavn er ny leder for forvaltningsavdelingen i helse- og omsorgsetaten. Avdelingen består av 10 ansatte med ansvar innen kvalitet- og utviklingsarbeid, budsjett- og regnskapsoppfølging, anskaffelser, juridiske vurderinger, informasjon og IKT (fagsystemer og velferdsteknologi). Forvaltningssjefen har også et overordnet ansvar for kjøkkenenheten og bestillerkontoret. Forvaltningssjefen er fast stedfortreder for kommunalsjef helse og omsorg, Nora Olsen-Sund.

Valgte å flytte tilbake til hjemstedet

Kristine er utdannet ved Universitetet i Bergen, hvor hun har tatt en høyere grad innen økonomi og administrasjon. Hun har også tilleggsutdanning i bl.a. jus og psykologi. Hun har til sammen 25 års erfaring fra to departementer og fire kommuner.

Kristine flyttet fra Skudeneshavn som 18-åring, men valgte å vende tilbake med mann og barn som 33-åring bl.a. fordi mannen fikk jobb på Gassco på Bygnes. Etter to år i rådmannens stab i Haugesund søkte hun seg til Karmøy kommune. Her har hun nå jobbet i ca. 13 år. -Jeg startet som økonomikonsulent i helse- og omsorg, men var der kun kort tid før jeg ble oppfordret til å søke på stilling som formannskapssekretær. I ca. 10 år har jeg vært med på møtene i kommunestyret og formannskapet, vært “valggeneral” og ordførers “høyre hånd”. Jeg søkte meg tilbake til helse-og omsorgsetaten fordi jeg etterhvert ønsket nye faglige utfordringer. Jeg har vært rådgiver i etaten fram til jeg startet som forvaltningssjef 1. juni.


Et stort, krevende og meget spennende arbeidsfelt

Behovet for helse- og omsorgstjenester er økende, samtidig tilsier den demografiske utviklingen også at vi får færre i yrkesaktiv alder og lavere inntekter. Det blir krevende for kommunen å kunne opprettholde et godt tilbud også i årene som kommer, men utfordringer gir også muligheter til å finne nye løsninger. Dette er en av grunnene til at Karmøy kommune bl.a. har satset på velferdsteknologi.

Helse- og omsorgsetaten har totalt ca. 1 200 årsverk, fordelt på flere ulike tjenesteområder. Samlet driftsbudsjett er på ca. 1 mrd. kroner. Det er totalt 19 årsverk i administrasjonen, som består av etatens overordnede ledelse, forvaltningsavdelingen og ressurs- og utviklingsavdelingen.