Ny corona-avdeling ved Norheim BBH

Norheim bu- og behandlingsheim åpner ny avdeling for coronapasienter.

For å hindre coronasmitte i kommunens institusjoner og for å frigjøre kapasitet på sykehuset har Karmøy kommune gjort flere endringer i sykehjemsdriften.

Det er bl.a. klargjort en egen avdeling ved Norheim bu- og behandlingsheim (BBH) som blir kommunal øyeblikkelig hjelp-plasser (KAD-plasser). Avdelingen er klar til å ta imot coronapasienter fra sykehuset eller som skrives inn fra den nyopprettede luftveislegevakten på Åkra.

Avlaste sykehuset og hindre spredning

Det nye coronaviruset fører til at mange får luftveisinfeksjon. Ifølge Folkehelseinstituttet kan viruset gi alt fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom. Det er utbredt smitte lokalt, og det ventes en økning av antall syke i ukene som kommer. Alle sykehjemmene i kommunen har gjort tiltak for å redusere faren for at pasientene blir smittet. Det er bl.a. innført adgangskontroll og svært strenge restriksjoner for besøk.

Det forventes også at flere vil ha behov for innleggelse på sykehus. Sykehuset har behov for å frigjøre kapasitet for å ta imot alle som vil trenge hjelp under den pågående pandemien. Kommunen øker også kapasiteten for å ta imot flere pasienter:

  • 4 rom er tatt i bruk ved Bokn sjukestove.
  • I Torfæusgt. 21 i Kopervik er det nå midlertidig opprettet 7 plasser for pasienter med korttidsplass i påvente av ledig langtidsplass. Tilbudet om omsorgshotell i Torfæusgt. 21 utgår dermed inntil videre.
  • Det er opprettet 2 ekstraplasser ved Vea sykehjem.
  • I tillegg er det nå også klargjort en egen avdeling som kan ta imot coronapasienter fra sykehuset eller fra luftveislegevakten, dersom det blir behov for det. Denne har 9 plasser og er lokalisert i Norheim bu- og behandlingsheim.

Svært strenge smittevernrutiner og nøye planlagt pasientflyt

Norheim bu- og behandlingsheim ligger på fastlandssiden til Karmøy kommune. Normalt har sykehjemmet 41 plasser fordelt på 2 fløyer/blokker. I tillegg til noen korttidsplasser har kommunen samlet plassene for lindrende behandling, kommunal øyeblikkelig hjelp og mottaksavdeling på Norheim BBH. Dette er nå midlertidig endret.

I den nordre blokka skal det nå i 2. etg. være en sengepost med 9 plasser for coronapasienter (KAD-plasser). I 3. etg blir det 5 ordinære KAD-plasser og 3 plasser for lindrende behandling. I blokken mot sør vil det være 14 sengeplasser i 2. etg. og 14 sengeplasser i 3. etg. (korttidsplasser/mottaksavdeling).

Den nye corona-avdelingen.

For å ivareta pasientene på en best mulig måte og hindre ytterligere smittespredning vil sykehjemmet og den nye avdelingen ha svært strenge smittevernrutiner og en nøye planlagt pasientflyt.  –Alle beboerne og de ansatte skal føle seg trygge, sier virksomhetsleder Sissel Baustad.

De ansatte ved den nye avdelingen har gjennomgått grundig opplæring for å beskytte seg selv og andre for coronasmitte.

Smittevernutstyret er på plass.