Ny budsjettsjef i Karmøy kommune

Jan Håvard Frøyland har takket ja til stillingen som ny budsjettsjef i Karmøy kommune. Han overtar etter Øystein Daviknes Hagerup som blir ny stabssjef i kommunen. Frøyland har de siste åtte årene arbeidet som økonomi- og finansdirektør i Helse Fonna.

– Jeg har fått et positivt inntrykk av Karmøy kommune i den dialogen vi har hatt og ser fram til å begynne i stillingen som budsjettsjef, sier Frøyland. Han tiltrer stillingen 1. juni.