Ny brannstasjon i Skudeneshavn åpnet

Onsdag ettermiddag kunne ordfører Jarle Nilsen med god assistanse fra brann-bamsen Bjørnis kutte slangen og erklære den renoverte og utvidede brannstasjonen i Skudenehavn for åpnet.

Bjørnis kutter slangen og ordfører Jarle Nilsen erklærer den nye brannstasjonen i Skueneshavn for åpnet.

Det var bra med folk som hadde møtt fram for å konstatere at den nyombygde og utvidede brannstasjonen ble offisielt åpnet onsdag ettermiddag. Blant de frammøtte var det en god del barn som hadde fått med seg ryktet om at Bjørnis skulle ta del i seremonien. De fikk full valuta fra brann-bjøren som ikke bare håndterte spesialisert verktøy for å skjære seg gjennom hva det skal være (for anledningen en brannslange), men også tok seg godt tid til en hilse- og selfie-runde blant de frammøtte.

Men det var etter at ordfører Jarle Nilsen hadde sagt sine velvalgte ord om den nye brannstasjonen, de som skal jobbe der og de som har jobbet med å gi byen en moderne brannstasjon. Ordføreren minnet de frammøtte på hvor mye spennende og bra som skjer i denne delen av kommunen. Han nevnte blant annet Olena Bybad, planer for et mer funksjonelt torg, Solheimstunet, nytt sykehjem, ladestasjoner for el-biler og nylig åpning av gang- og sykkelsti fra Kirkeleite. Dessuten har kommunen overtatt disposisjonsretten til flere kaier i området.

Den nye brannstasjonen er første av tre som skal bygges i kommunen i nær framtid. Snart skal det føres opp kasernert (døgnbemannet) brannstasjon i Veakrossen og ny hovedbrannstasjon på Raglamyr.

Ordføreren poengterte at oppgraderingen av brannstasjonen er foretatt av lokale entreprenører og lokale leverandører og levert i tråd med framdriftsplan og budsjett og med ønsket kvalitet.

Ragnar Løfstrøm i Haugaland Brann og Redning uttrykte glede over at arbeidene med den nye brannstasjonen har vært utført mens den har vært i full drift – uten at det har skjedd en eneste uønskey hendelse under veis.

At brann-bamsen Bjørnis tok del i åpningen var ikke bare populært blant de yngre. Det var også høyst relevant ettersom det på tomta der dagens nye vognhalle befinner seg tidligere faktisk var nettopp en bamsefabrikk – og seinere sveiseverksted. Den nye stasjonen tilfredsstiller nye krav til arbeidsmiljø og inneholder blant annet nye garderober, trimrom, undervisningsrom og ventilasjonsanlegg.