NRK-programmet “Norge nå” direkte fra Karmøy

Torsdag 7. november kl. 20.25 setter NRK1 TV fokus på unge demente med direktesending fra Augustehuset på Håvik. Augustehuset er et kommuneomfattende aktivitetstilbud for personer med demenssykdom. Her er fokuset er på fysisk aktivitet og mestring. Deltakerne samles for å gå på tur, trimme, ta seg av Augustehusets egen hage, bake og delta på ulike kulturelle aktiviteter.

Avdelingsleder Kristine Nessa, ergoterapeut Julie Rosberg og spesialsykepleier Inger Marie Håkonsen er stolte av det flotte dagtilbudet. –Vi ønsker å nå ut til de som ennå ikke har hjelp og tjenester fra det kommunale helsevesenet. Vi erfarer at de fleste venter for lenge med å søke hjelp. Konsekvensen er at pårørende blir svært slitne og til slutt ikke klarer å ivareta sine hjemme lenger, sier Nessa. Tilbudet har vært i drift i ett år, og Nessa ønsker nå å tilrettelegge med en egen dag forbeholdt de yngste (50-60 år). –Dette aktivitetstilbudet er ikke tilknyttet et sykehjem. Vi ønsker at dette skal være for dem som nylig har fått demenssykdom og trenger å fylle dagene med meningsfull aktivitet, og som trenger å komme ut å møte andre som er i liknende situasjon. Målet vårt er å kunne ivareta personer med demens lengst mulig i eget hjem og være en støtte for de pårørende.  

Augustehuset er oppkalt etter Auguste Deter. Hun var den første personen som ble diagnostisert med Alzheimers sykdom av den tyske legen Alois Alzheimer i 1901.

Spørsmål om tilbudet kan rettes til avdelingsleder dagtilbud Kristine Nessa på tlf 52 81 15 09 / 482 14 163, e-post: kba@karmoy.kommune.no.