Nok en runde med koronamidler

For 4. gang utlyser Karmøy kommune nå midler til kompensasjon for virksomheter som har lidd økonomisk av pandemien. Nå er det 2,6 millioner kroner igjen til fordeling. Fristen for å søke er 16. november.

Puls, Oasen, var en av bedriftene i Karmøy som mottok støtte i forrige tildelingsrunde.

Virksomheter som tidligere ikke har fått tildelt midler eller som tidligere har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene kan søke. For at mulige søkere skal få lettere tilgang til veiledning, blir det 9. november gjennomført et «søknadsseminar»

Pengene til denne støtteordningen kommer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Målet er raskt å kunne avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av smittevernstiltak. Både ekstrakostnader og bortfall av inntekter kan støttes.

Støtte kan gis med inntil 200 000 kroner. Virksomhetene må være lokalisert i Karmøy kommune og kan kun få støtte til den delen av virksomheten som foregår innenfor kommunens grenser.

Søknad om midler gjør en digitalt via portalen www.regionalforvaltning.no. Der kan en også lese de fullstendige vilkåra for å få støtte. Det går også an å ta kontakt med næringssjef Per Velde i Karmøy kommune eller med bedriftens kontaktperson i nærlingsforeningene som er involvert i ordningen.

Kontaktinformasjon

Næringssjef i Karmøy kommune, Per Velde: per.velde@karmoy.kommune.no (mobil 950 14 278)