Norheim bu- og behandlingsheim

av Arve Ubøe Rohde sist endret 15.05.2015 - 09:28
Norheim bu- og behandlingsheim er et sykehjem som ligger på fastlandsiden til Karmøy kommune. Sykehjemmet består av 2 fløyer hvor den nordre fløyen har lindrende- og øyeblikkelig hjelp i 3 etg og mottak i 2 etg. I den sørlige fløyen består begge etasjene av korttidsavdeling.
Norheim bu- og behandlingsheim

Målgruppe

Ved Norheim bu- og behandling tilbys det kun korttidsplasser. Pasienter som legges inn her har av ulike årsaker behov for et sykehjemsopphold for en kortere periode, feks i forbindelse med opptrening etter operasjon, kartlegging av hjelpebehov eller i påvente av omsorgsbolig eller langtidsplass i sykehjem.

 

Avdelinger

Lindrende- og øyeblikkelig hjelpavdelingen har 3 sengeplasser for lindrende og 5 senger til øyelikkelig hjelp pasienter. Øyeblikkelig hjelp avdelingen er et tilbud til alle kommunens innbyggere over 16 år som trenger akutt behandling som ikke krever avansert behandling.

Mottaksavdelingen har 9 sengeplasser. Til denne avdelingen kommer utskrevet pasienter fra sykehuset for vurdering og behandling for en kort periode. Under oppholdet er målsetningen å kartlegge hvilke tjenestetilbud den enkelte pasient trenger og har behov for.

Korttidsadelingen har 16 sengeplasser. Til denne avdelingen kommer pasienter som har fast korttidsopphold, og de pasienter som trenger et korttidsopphold ved et sykehjem for en kort periode.

Dagavdelingen ligger i 1 etg i sørlige fløyen...... Pasienter som befinner seg ved sykehjemmet får anledning til å delta i aktiviteter som konserter, gudstjenester osv.

 

Kompetanse

Sykehjemmet har ulike yrkesgrupper som arbeider tverrfaglig for det beste for pasienten. Yrkesgrupper som befinner seg på Norheim er spesialsykepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere, fagarbeidere, assistenter, fysioterapeut, ergoterapeut og lege. Foruten om dette har vi en del elever, lærlinger og sykepleierstudenter som er innom sykehjemmet for en kort periode.

 

Lege

Ved Norheim bu- og behandling har en 2 leger ansatt i 100 % stilinger. Hvor den ene legen har ansvaret for mottak- og korttidsavdelingen, mens den andre legen har ansvar for lindrende- og øyeblikkelighjelp avdelingen.

 

Fotpleie og frisør

Norheim bu- og behandling har et tett samarbeid med Storesund Frisør som kommer til sykehjemmet ved behov. Fotpleier kommer ca annenhver måned. Dette er et tilbud som pasienten selv må betale for.

 

Hvordan finne oss /kontakt oss/Tlf nr

 • Lindrende- og øyeblikkelig hjelp tlf: 52811596 / 52811597
 • Mottak tlf: 52811593 / 52811594
 • Korttid 2 etg tlf: 52811587 / 52811588
 • Korttid 3 etg tlf: 52811590 / 52811591

Adressen er Tomasveien 24, 5542 Karmsund.

 


Side-alternativer
Relatert innhold

Tema:

Skjema:

 • Søknad om helse- og omsorgstjenester
  word / pdf
 • Søknad om trygghetsalarm
  word / pdf
 • Søknad om vurdering: fysio-/ergoterapi, hjelpemidler
  word / pdf
 • Vedlegg vedrørende dokumentasjonkrav søknad elektrisk ganghjelpemiddel, scooter og elektrisk rullestol
  pdf
 • Søknad for kommunal bolig (word/pdf)


Kontaktinfo:

Rettigheter tilhører Karmøy kommune.