Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

av Arve Ubøe Rohde sist endret 23.04.2018 - 10:51
Er du sterkt funksjonshemmet og har behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Det er Bestillerkontoret som behandler søknader om brukerstyrt personlig assistanse.

Brukerstyrt personlig assistanse er en organisering av personlig og praktisk bistand for deg som har behov for bistand i hverdagen. Du som bruker vil ha arbeidslederrollen, og ha ansvaret for organisering av arbeidsoppgavene i forhold til dine behov. Målet er at brukeren skal ha et uavhengig liv til tross for sin tilstand.

Målgruppe

Funksjonshemmede med et sammensatt og omfattende behov for tjenester og som er i stand til å lede assistenten (ta arbeidslederrollen)

 • Personer som ikke kan ivareta denne rollen selv, slik som personer med psykisk utviklingshemning
 • Familier med barn som er funksjonshemmet

Kriterier/vilkår

Personer som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål

Kontaktinformasjon

Disse leverandørene kan velges:

 • Abcent AS
 • Aleris Ungplan & BOI
 • AssisterMeg AS
 • HjemmeBest
 • Humana BPA
 • Abri Vekst AS
 • JAG Assistanse AS
 • Omsorgshjelp AS
 • OptimalAssistanse AS
 • Orange BPA AS
 • Prima Omsorg AS
 • Uloba SA

Andre offentlige nettressurser

Andre betegnelser: personlig assistent


Side-alternativer
Relatert innhold

Tema:

Skjema:

 • Søknad om helse- og omsorgstjenester
  word / pdf
 • Søknad om trygghetsalarm
  word / pdf
 • Søknad om vurdering: fysio-/ergoterapi, hjelpemidler
  word / pdf
 • Vedlegg vedrørende dokumentasjonkrav søknad elektrisk ganghjelpemiddel, scooter og elektrisk rullestol
  pdf
 • Søknad for kommunal bolig (word/pdf)


Kontaktinfo:

Rettigheter tilhører Karmøy kommune.