Hjemmekompostering av matavfall

av admin sist endret 01.03.2016 - 11:59
Matavfall er en verdifull ressurs som sammen med hageavfall kan omdannes til næringsrik kompost. Hvis du ønsker å hjemmekompostere matavfall, inngår du en egen avtale med kommunen.

Generelt

Beskrivelse

Matavfall er en verdifull ressurs som sammen med hageavfall kan omdannes til næringsrik kompost. Hvis du ønsker å hjemmekompostere matavfall, inngår du en egen avtale med kommunen. Du må bruke en isolert og lukket komposteringsbinge som sikrer at smittestoffer fra avfallet brytes ned, at ikke rotter og fugler kommer til og at fluer ikke kan formere seg i komposten. Det anbefales bruk av svanemerket varmkomposteringsbinge. Bor du i lavbebyggelse, vil du som oftest trygt og enkelt kunne kompostere ditt eget kjøkkenavfall. For borettslag og sameier kan det gjelde egne regler.

Om lag 30 % av husholdningsavfallet er matavfall fra kjøkkenet.  Med hjemmekompostering av matavfall kan du redusere avfallsmengdene med 50 – 150 kg pr person årlig.

Målgruppe

Privathusholdninger

Partnere

Kommunen, Klimaaliansen og det lokale hagelaget

En kan ta kontakt med S Karmøy hagelag på tlf 91 69 13 47 eller oddhaukas@haugnett.no hvis en ønsker kurs. De tar kontakt med kommunen, når det er tilstrekkelig med folk som ønsker å ha kurs.

Søknad

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2013-11-04 14:11:19

Se også

Kontaktinformasjon

Magne Henrik Velde
Overingeniør
Work 52 85 75 00
Side-alternativer
arkivert under:

Vrakpant på båt på Borgaredalen

Byplanlegging

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Rettigheter tilhører Karmøy kommune.