Fallvilt

av Anders L. Eie sist endret 16.06.2015 - 09:55

Generelt

Beskrivelse

Kommunen skal sørge for at hjortevilt (hjort og rådyr) som er skadet ved påkjørsel av motorkjøretøyer, under jakt eller på annen måte, ettersøkes og om nødvendig avlives. Med fallvilt må en forstå alt vilt som blir funnet dødt i naturen og vilt som er avliva av dyrevernmessige grunner eller under nødstilstand.

Kommunen har overlatt fallviltarbeidet til grunneierlagene i Karmøy kommune, og dekker utgiftene ved ettersøk og/eller ivaretakelse av skadet vilt og fallvilt.

Når døde hjort og/eller rådyr blir funnet ved/på kommunal veg, må kommunen betale for kostnadene.

Hvis det blir funnet døde hjort og/eller rådyr langs fylkes- og riksveg, vil Statens vegvesen betale for kostnaden i forbindelse med å fjerne dyrene og frakte dem til destruksjonsanlegg.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk

Dokumentreferanser

 

Om søknadsprosessen

Kontaktinformasjon

  • Karmøy kommune, Rådhuset, 4250 Kopervik, tlf servicetorget 52 85 75
    Kontaktperson: Naturforvalter
  • Statens vegvesen, Rogaland, Boks 197, 4001 Stavanger, tlf 815 44 010

Andre opplysninger

Internopplysninger

For Servicetorget:

Ved melding om påkjørt hjort eller rådyr gjøres følgende:

Be vedkommende kontakte politiet 02800; de har liste over jegere som kan avlive dyret.

Se også

Kontaktinformasjon

Se også

Kontaktinformasjon

Naturforvalter: Peder Christiansen -
Naturforvalter: Peder Christiansen
Work Mobil: 97 15 69 35, Kontor: 52 85 72 69
Side-alternativer

Vrakpant på båt på Borgaredalen

Byplanlegging

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Rettigheter tilhører Karmøy kommune.