Energi

av Anders L. Eie sist endret 11.04.2012 - 10:35
Energi

Energibruk

Vi bruker mange typer energi. Det som brukes mest er nok strøm. Vi kan alle bli flinkere til å se på energibruken vår i Norge. En finner mange internettsider med opplysninger om dette med energi og energibruk. På høyre sider finner du noen av disse sidene.

Energimerking

Er en ordning for å evaluare byggets energikvalitet. Den er styrt av en egen forskrift som heter energimerkeforskriften, og den er hjemlet i energiloven.

Energimerking er fra 1.juli 2010 pliktig, og den er basert på en energiskala fra A (som beste) til G (som dårligste)

Hvis du vil vite mer om energimerking så kan du se på energimerking.no

Fornybar energi

Fornybar energi er så mye. Det som er felles for de er at det er en energikilde som en i realiteten ikke skal kunne gå tom for. Samt at det har ikke noe netto utslipp av karbondioksid i luften.

Det står mye om fornybar energi på fornybar.no

 

Alternative navn: Effektiv energibruk, Energiforbruk, Energiøkonomisering, Energisparing, ENØK-tiltak, Oljefyr, Pellets, Varmepumpe, Vedov, Alternativ energi, Bioenergi, Fjernvarme, Geovarme, Grønn energi, Jordvarme, Ny fornybar energi, Solceller, Solenergi, Spillvarme, Vannkraft, Vindkraft


Side-alternativer
Rettigheter tilhører Karmøy kommune.