Ismåling, rutiner & anbefalinger

av admin sist endret 10.02.2014 - 15:08
Her kan du lese om kommunens rutiner rundt ismåling. Samt kommunens anbefalinger for ferdsel på islagte vann.

Bilde av usikker isDet er svært mange vann i Karmøy kommune. Kommunen har derfor valgt ut 8 vann for ismåling i tilknytning til de større tettstedene i kommunen. Målingene er utført som en service for kommunens innbyggere og er kun en orientering om den generelle issituasjonen. Målingene kan ikke uten videre overføres til andre vann.

Karmøy kommune kan aldri garantere at isen på et vann er trygg - det presiseres at en hver som beveger seg på islagte vann alltid gjør det på eget ansvar. Og at det er anbefalt og utføre egne målinger i området en ferdes.

Nesteknapp

Side-alternativer
Rettigheter tilhører Karmøy kommune.