For folkevalgte

av admin sist endret 09.07.2018 - 08:05

Politisk sekretariat

Kontaktopplysninger og ansvarsfordeling

 

Godtgjørelse


REGLEMENT:

Godtgjøreslesreglement gjeldende for valgperioden 2015-2019

Merk at kjøregodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste gis kun for møter i folkevalgte organ, herunder befaringer og kurs eller møter hvor man formelt er utsendt fra et folkevalgt organ (klarert med utvalgsleder/ordfører på forhånd). Gjelder ikke partipolitisk virksomhet (som gruppemøter ol). For tapt arbeidsfortjeneste er det maksimalsatser for refusjon.


INNSENDING AV KRAV OM MØTEGODTGJØRELSE OG REISEUTGIFTER:

Fra 2017 må folkevalgte i Karmøy kommune selv sende inn krav for å få utbetalt møtegodtgjørelse (gjelder ikke for fast månedlig utbetaling). Kravet sendes fortrinnsvis elektronisk i Visma, gjerne fortløpende. OBS! Husk å kreve for møter i november 2016 samt evt utestående reiseregninger 2016.

I kravet må det oppgis hvilket utvalg det gjelder, dato og sats. Dekning av kjøreutgifter for det/de aktuelle møtene kreves samtidig.

Bakgrunnen for omleggingen er bl.a. at kommunestyret i 2016 vedtok å innføre Fra ambisjon til handling hvor et av delmålene er å være heldigital innen 2020. Kommunens ansatte tok i bruk elektronisk reiseregning i 2016 og det er et mål at de folkevalgte skal ta dette i bruk i løpet av 2017. (Medlemmene i administrasjonsutvalget har testet ut løsningen, og dette har vist seg å funger fint).

 

SLIK GJØR DU:

Her finner du kravskjema (kan også legges inn som app på ipad):

Elektronisk reiseregning Elektronisk reiseregning

Legg inn e-postadressen din, og velg "forgot password". Du vil da motta e-post med passord. (Hvis dette ikke fungerer, vennligst send en e-post til politisk sekretariat på valg@karmoy.kommune.no).

Folkevalgte oppfordres til å sende inn krav i etterkant av hvert møte, men kan også samle opp disse. Det er imidlertid viktig at krav for inneværende år er mottatt innen desember samme år, slik at utbetalingene skjer i det samme budsjettåret.

Dersom du ikke vil benytte elektronisk skjema kan du bruke kjøreskjema nedenfor og sende inn egen oversikt (eventuelt i e-posten eller vedlegg) over hvilke møter du har deltatt på. Oppgi utvalgets navn, dato og sats for hvert av disse. Satsene står i godtgjøreslesreglementet.

 

TAPT ARBEIDSFORTJENESTE:

Bruk eget skjema: Krav om tapt arbeidsfortjeneste

 

REISER:

Bruk reiseregningsskjema i Visma eller følgende: Reiseregning


KS - styrevervregisteret

Folkevalgtopplysninger - Karmøy kommune

 

Annen informasjon

Side-alternativer

Vrakpant på båt på Borgaredalen

Byplanlegging

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Rettigheter tilhører Karmøy kommune.