Kommunestyremedlemmene 2015-2019

av Kristine Tveit sist endret 02.11.2018 - 10:55
Oversikt og kontaktopplysninger - medlemmene i Karmøy kommunestyre 2015-2019

Partifordeling.jpg

 

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet, 15 representanter
Navn
PoststedTelefonE-postUtvalg

Jarle

Nilsen

Ordfører

ordfrerJarleNilsen.jpg ÅKREHAMN   
48003828

jarle.nilsen@karmoy.kommune.no

Formannskapet

Simon

Næsse


Ap - Simon Næsse

TORVASTAD
91393683

naesse@me.com

Anne

Ferkingstad

Ap - Anne Ferkingstad STOL
94892593 ferking@online.no
Hovedutvalg helse og omsorg, nestleder
Svein Aamelfot Ap - Svein Aamelfot
VORMEDAL
95222728 shaamel@hotmail.com Hovedutvalg oppvekst og kultur

Trond

Aksnes

Ap - Trond Aksnes
KOLNES
47299870

traksnes@online.no

Hovedutvalg teknisk (leder)

Geir Dybdahl

 

Uavhengig

Ap - Geir Dybdahl
SJKOPERVIK
91841432

 

geir.dybdahl@tysver.kommune.no

 

Administrasjonsutvalget

 

Elin K. Johannessen

 

 

 

ElinJohannessen.jpg SKUDENESHAVN 94278732 elin.johannessen@hotmail.com

Svanhild I.L.

Andersen

Ap - Svanhild I.L. Andersen
VORMEDAL 90874170 svanhild@gmail.com
Formannskapet
Robin Hult Ap - Robin Hult
KOPERVIK 91687598 robin.hult@hydro.com Formannskapet
Odd Mangor Einarsen Ap - Odd Mangor Einarsen
TORVASTAD 97684868 ome@gassco.no

Didrik Brun

Ferkingstad

Ap - Didrik Ferkingstad
KOPERVIK
97609090

ferkingstad@karm-adv.no

Johnny Eikemo Ap - Jonny Eikemo
KOPERVIK
40402197

johnny@bygnesbygg.no

1. vara - Hovedutvalg helse og omsorg

Svein H. Andersen

Gruppeleder (Ap)

Ap - Svein H. Andersen VORMEDAL 90017057 sveih-an@online.no
Administrasjonsutvalget (leder)
Kenneth Halleland Ap - Kenneth Halleland
RØYKSUND 97090850

hallelandkenneth@gmail.com

Hovedutvalg helse og omsorg
Veronika B. Brekke Jakobsen Veronika.png ÅKREHAMN 93654674 veronika.brekke.jacobsen@haugnett.no Hovedutvalg oppvekst og kultur. 9. vara  formannskapet

Kristelig Folkeparti

Kristelig Folkeparti, 7 representanter

Navn


Poststed

Telefon

E-post

Utvalg

Leif Malvin

Knutsen

Varaordfører

 

 

KrF - Leif Malvin Knutsen (Varaordfører)

HÅVIK

90522125

lmk@fatland.no

Formannskapet

Hovedutvalg helse og omsorg (leder)

Roald

Alsaker

Høyre

KrF - Roald Alsaker

VEAVÅGEN

47860030

roald.alsaker@gmail.com

Johnny

Stangeland

KrF - Johnny Stangeland
VEAVÅGEN 97068633

joh-sta@online.no

Hovedutvalg oppvekst og kultur
Einar Vårvik KrF - Einar Vårvik
SKUDENESHAVN 91634702 ev@helse-banken.no
Hovedutvalg teknisk og miljø

Alf Magne Grindhaug

Gruppeleder KrF

KrF - Alf Magne Grindhaug
SKUDENESHAVN 90027226 alf.magne.grindhaug@libris.no 4. vara Hovedutvalg helse og omsorg

Yngve

Eriksen

KrF - Yngve Eriksen

ÅKREHAMN

90607271

yngve.eriksen@hydro.com

Hovedutvalg helse og omsorg
Mads Pedersen
KrF - Mads Pedersen
VEAVÅGEN
97167629 madpee@gmail.com

Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet, 9. representanter
NavnPoststedTelefonE-postUtvalg

Susan Elin

Borg

Uavhengig

FrP - Susan Elin Borg
SKUDENESHAVN 90890809

susan.elin.borg@gmail.com


Formannskapet

4. vara Hovedutvalg teknisk

Pål Andre

Døsen

 

Kristelig Folkeparti


FrP - Pål Andre Døsen
VEAVÅGEN 90856705 pal.dosen@haugnett.no

Formannskapet

4. vara Hovedutvalg helse og omsorg

Helge

Thorheim

Uavhengig

 

 

FrP - Helge Thorheim

KOPERVIK

90994549

hthorhei@online.no

Hovedutvalg helse og omsorg
Øyvind Vaksdal KARMSUND 93063529

oyvind.vaksdal@outlook.com

Randi

Wisnæs

 

Høyre

FrP - Randi Wisnæs
ÅKREHAMN 94277525 randi.wisnaes@gmail.com

Hovedutvalg oppvekst og kultur

2. vara Hovedutvalg helse og omsorg

Einar R.

Endresen

Gruppeleder


FrP - Einar Endresen

KOLNES

91677841

einar.endresen@politiet.no

Kontrollutvalget (leder)

Nina Ve

Sæbø

Høyre

 

FrP - Nina Ve Sæbø

KOPERVIK

40214142

Nina.ve.sebo@skole.rogfk.no

Hovedutvalg helse og omsorg

3. vara Hovedutvalg teknisk og miljø

Trygve Hagland

Uavhengig

FrP - Trygve Hagland HÅVIK 45603416 thagla@broadpark.no Hovedutvalg teknisk og miljø

Vegar L.

Pedersen

FrP - Vegard L. Pedersen

ÅKREHAMN

90117292

vlp@amico.no

1. vara - Hovedutvalg oppvekst og kultur

Høyre

Høyre, 8. representanter

Navn


Poststed

Telefon

E-post

Utvalg

Aase

Simonsen

 

 

H - Aase Simonsen

KOPERVIK

41564831

 

aase.simonsen@haugnett.no

 

Formannskapet

Hovedutvalg oppvekst og kultur (leder)

Vidar Vilhelm Vilhelmsen H - Vidar Vilhelmsen
SÆVELANDSVIK 90944389

vvv@gassco.no

vvvilhelmsen@gmail.com

1. vara - Hovedutvalg helse og omsorg

Tor Kristian

Gaard

Gruppeleder H

H - Tor Kristian Gaard

TORVASTAD

97117373

torkgaard@hotmail.com

Formannskapet

Inge Jacob

Ekornsæter

H - Inge Jacob Ekornsæter

VORMEDAL

92415799

inge_jacob.ekornsater@getmail.no

Kåre

Hatløy

H - Kåre Hatløy

VEAVÅGEN

48239368

khatloy@haugnett.no

Hovedutvalg teknisk og miljø

Turid

Aune

H - Turid Aune

KOPERVIK

97540103

turaune@gmail.com

Hovedutvalg helse og omsorg
Margaret Hystad Margaret Hystad KOPERVIK 90595844 margaret@karmsund.no

Administrasjonsutalget

1. vara Hovedutvalg teknisk og miljø

Jan Birger Medhaug H - Jan Birger Medhaug
Åkrehamn 90528415

jan.birger.medhaug@gmail.com

Hovedutvalg helse og omsorg

Senterpartiet

Senterpartiet, 2 representanter
Navn

Poststed
Telefon
E-postUtvalg
Tor Asle Grønningen

 

Gruppeleder (Sp)

SP - Tor Asle Grønningen
TORVASTAD 91374744 torasle@hagia.no
Formannskapet
Siv Elin Ve SP - Siv Elin Ve
ÅKREHAMN 98463039 sieve1972@gmail.com

 

Formannskapet

Hovedutvalg teknisk og miljø

Sosialistisk Venstreparti

Sosialistisk Venstreparti, 1 representant
Navn

Poststed
Telefon
E-postUtvalg

Odd Magne

Hansen

Gruppeleder (SV)

SV - Odd Magne Hansen

KOPERVIK
45432831 oddhan2402@karmoyskolen.no

 

 

Venstre

Venstre, 1 representant
Navn
PoststedTelefonE-post
Utvalg
Magnar Jordåen

 

Gruppeleder (V)

V - Magnar Jordåen
TORVASTAD
41303404 magjord@gmail.com

 

Miljøpartiet De Grønne

Miljøpartiet De Grønne, 1 representant
Navn
Poststed
Telefon
E-post Utvalg
Marianne Sol Levinsen

 

SV

MDG- Marianne Sol Levinsen


41663315

mariannesol1@hotmail.com

 

1. vara Hovedutvalg helse og omsorg

2. vara Hovedutvalg teknisk og miljø

Partiet De Kristne

Partiet De Kristne, 1 representant
Navn
Poststed
Telefon
E-post Utvalg
Josef Malvin Nilsen

 

Uavhengig

PDK - Josef Malvin Nilsen


91880352

josefm-n@online.no

 

Hovedutvalg helse og omsorg

e-postadresse til alle kommunestyremedlemmene:

jarle.nilsen@karmoy.kommune.no; "Aamelfot, Svein (4795222728)" <shaamel@hotmail.com>, "Aksnes, Trond (4747299870)" <traksnes@online.no>, "Alsaker, Roald (4747860030)" <roald.alsaker@gmail.com>, "Andersen, Svanhild Irene L (4790874170)" <svanhild@gmail.com>, "Andersen, Svein H. (4790017057)" <sveih-an@online.no>, "Aronsen, Alf H. (4790143241)" <alfharonsen@gmail.com>, "Hystad, Margareth (4790595844)" <margaret@karmsund.no>, "Aune, Turid (4797540103)" <turaune@gmail.com>, "Borg, Susan Elin (4790890809)" <susan.elin.borg@gmail.com>, "Dybdahl, Geir (4791841432)" <geir.dybdahl@tysver.kommune.no>, "Døsen, Pål (4790856705)" <pal.dosen@haugnett.no>, "Eikemo, Johnny (4740402197)" <johnny@bygnesbygg.no>, "Einarsen, Odd Mangor (4797684868)" <ome@gassco.no>, "Ekornsæter, Inge Jacob (4792415799)" <inge_jacob.ekornsater@getmail.no>, "Endresen, Einar (4791677841)" <einar.endresen@politiet.no>, "Eriksen, Yngve (4790607271)" <yngve.eriksen@hydro.com>, "Ferkingstad, Anne (4794892593)" <ferking@online.no>, "Ferkingstad, Didrik Brun (4797609090)" <ferkingstad@karm-adv.no>,  "Gaard, Tor Kristian (4797117373)" <torkgaard@hotmail.com>, "Grindhaug, Alf Magne (4790027226)" <alf.magne.grindhaug@libris.no>, "Grønningen, Tor Asle (4791374744)" <torasle@hagia.no>, "Hagland, Trygve (4745603416)" <thagla@broadpark.no>, "Halleland, Kenneth (4797090850)" <hallelandkenneth@gmail.com>, "Odd Magne Hansen" <oddhan2402@karmoyskolen.no>, "Hatløy, Kåre (4748239368)" <khatloy@haugnett.no>, "Hult, Robin (4791687598)" <robin.hult@hydro.com>, "Jordåen, Magnar (4741303404)" <magjord@gmail.com>, "Knutsen, Leif Malvin (4790522125)" <lmk@fatland.no>, "Levinsen, Marianne Sol (4741663315)" <mariannesol1@hotmail.com>, "Nilsen, Josef Malvin (4791880352)" <josefm-n@online.no>, veronika.brekke.jacobsen@haugnett.no, "Næsse, Simon (4791393683)" <naesse@me.com>, "Pedersen, Vegar L (4790117292)" <vlp@amico.no>, "Simonsen, Aase (4741564831)" <aase.simonsen@haugnett.no>, "Stangeland, Johnny (4797068633)" <joh-sta@online.no>, "Sæbø, Nina V (4740214142)" <kasaeboe@online.no>, "Helge Thorheim" <htorhei@online.no>, "Vaksdal, Øyvind (4793063529)" <oyvind.vaksdal@outlook.com>, "Ve, Siv Elin (4798463039)" <sieve1972@gmail.com>, "Vilhelmsen, Vidar V. (4790944389)" <vvv@gassco.no>, "Vårvik, Einar (4791634702)" <ev@helse-banken.no>, "Wisnæs, Randi (4794277525)" <randi.wisnaes@gmail.com>; jan.birger.medhaug@gmail.com; "Mads Pedersen" <madpee@gmail.com>

Side-alternativer

Vrakpant på båt på Borgaredalen

Byplanlegging

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Kommende hendelser
Teater: Fire begravelser og ett bryllup
17.11.2018 - 19:00
Morten Joachim vokste opp med narkomane foreldre og en narkoman bror. ...
Karmøy kulturhus, Åkrehamn
Dialogmøte om byggesak
19.11.2018 - 12:00
Karmøy kommune ved seksjon areal og byggesak inviterer næringa til ...
Karmøy rådhus, kommunestyresalen
Stedsnavn og bilder på Norheim
22.11.2018 - 19:00
Evy Johanne Vikingstad og Ragnhild Aarø viser bilder og ...
Biblioteket på Norheim
MiniMoro - Klovnen Knut
24.11.2018 - 11:15
Velkommen til tryll og tøys, musikalske unoter, fortelling, ...
Norheim kulturhus kl 11.15, Karmøy kulturhus i Åkreham kl 13.30
Klassisk gitarkonsert
25.11.2018 - 18:00
Sondre Høymer og Tormund Blikra serverer klassisk musikk.
Karmøy kulturhus, Åkrehamn
Tidligere hendelser…
Kommende hendelser…
Rettigheter tilhører Karmøy kommune.