Helse

av Arve Ubøe Rohde sist endret 02.08.2016 - 10:32
Karmøy kommune skal sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Her finner du informasjon om dette tilbudet.

LOS Categories

Kommunen skal

 • ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige likeverd forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte.
 • fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer
 • bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og menigsfylt tilværelse i fellesskap med andre
 • sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid
 • bidra til at barn og unge får trygge oppvektsvilkår

Side-alternativer
Relatert innhold

Tema:


Skjema:

 • Søknad om helse- og omsorgstjenester
  word / pdf
 • Søknad om trygghetsalarm
  word / pdf
 • Søknad om vurdering: fysio-/ergoterapi, hjelpemidler
  word / pdf
 • Vedlegg vedrørende dokumentasjonkrav søknad elektrisk ganghjelpemiddel, scooter og elektrisk rullestol
  pdf


Kontaktinfo:

Rettigheter tilhører Karmøy kommune.