Avfallshåndtering

av admin sist endret 13.02.2015 - 10:15
Karmøy kommune ved VAR-avdelingen (vann, avløp og renovasjon) skal sørge for håndtering av avfall fra husholdningene. VAR-avdelingen blir finansiert med kommunale gebyrer etter selvkostprinsippet. Reelle kostnader blir lagt til grunn for budsjettet som vedtas i desember for kommende år.

LOS Categories

Avfallshåndtering

 

Alternative navn: Renovasjon, Deponi, EE-avfall, Elektrisk avfall, Giftig avfall, Miljøstasjon, Miljøvern, Spesialavfall, Spillolje, Hjemmekompostering, Avfallsbeholder, Avfallsplan, Boss, Gjenvinning, Kildesortering, Miljøsanering, Resirkulering, Returordning, Retursystem, Søppeltømming, Søppel, Søppelfylling, Bossplass, avfall


Side-alternativer
Rettigheter tilhører Karmøy kommune.