Hovedside oppvekst og kultur

av admin sist endret 18.04.2018 - 11:41

Oppvekst- og  kulturetaten består av kommunalsjef, barnehagesjef, skolesjef, kultursjef og sektorsjef administrasjon.

Enheter: Grunnskoler, kulturskole, leirskole, voksenopplæring, barnehager, bibliotek og kulturhus/idrett/fritid.

 

 

Organisasjonskart oppvekst og kultur 2018 Kultursjef Skoler Barnehager

 

Kommunalsjef oppvekst og kultur

Bjørn Andersen, tlf. 52857113/95224386

 

Skolesjef

Gyda Auestad, tlf. 52857346

 

Kultursjef

John Arve Hveding, tlf. 52857374

 

Barnehagesjef

Bente Faltinsen, tlf. 52857338

 

Tlf. 		52 85 75 00 (sentralbord)
Tlf. 		52 85 75 10 (servicetorget)
Fax: 		52 85 73 60
Besøksadresse: 	Statsråd Vinjes gate 25 
Postadresse: 	Karmøy kommune, Rådhuset, 4250 Kopervik 

E-post: postmottak.sentral@karmoy.kommune.no

 

 

 

Side-alternativer

Vrakpant på båt på Borgaredalen

Byplanlegging

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Rettigheter tilhører Karmøy kommune.