Helse- og omsorgsetaten

av admin sist endret 18.04.2018 - 11:28

Helse- og omsorgsetaten har ansvar for kommunens helse- og omsorgstjenester i egne hjem og i kommunale institusjoner. Helse- og omsorgsetaten har også ansvar for å yte økonomisk sosialhjelp, for rådgivning, veiledning og oppfølgingsbistand til personer med ulike livsproblemer.

Tjenestetilbudet er organisert slik at publikum som ønsker pleie og omsorgstjenester, kan kontakte bestillerkontoret. Her blir det gjort en vurdering av behov for tjenester. Personer som oppfyller kriterier for hjelp/bistand mottar vedtak om tildeling av tjenester.

Det er over tjue virksomheter (herunder bestillerkontor) som gir ulike typer tjenester: hjemmetjenester, sykehjem, helsetjenester, økonomisk sosialhjelp, rådgivning, oppfølging, dagtilbud etc.

Organisasjonskart 2013

Omsorgssjef Helsesjef

Administrasjonen (telefonnumre og e-postadresser)

Helse- og omsorgsetaten
Rådhuset
4250 Kopervik

Besøksadresse: Statsråd Vinjes gate 25
Postadresse: Karmøy kommune, Rådhuset, 4250 Kopervik
52 85 75 00 (sentralbord)
52 85 75 10 (servicetorget)
postmottak@karmoy.kommune.no

Side-alternativer

Vrakpant på båt på Borgaredalen

Byplanlegging

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Rettigheter tilhører Karmøy kommune.