Vis hensyn når det bygges gang- og sykkelveg

av Anders L. Eie sist endret 08.06.2018 - 22:55
Fylkesveg 511 Åsebøen-Stangeland: Arbeidet er godt i gang. Statens vegvesen og entreprenør Vassbakk & Stol ber alle vise omsyn i byggeperioden.
Vis hensyn når det bygges gang- og sykkelveg

Bygging av gang- og sykkelveg er utfordrende, så vis hensyn til de som jobber.

Det blir brukt trafikklys og manuell dirigering ved behov, for å gjere det så smidig som mogleg.

Vi ber syklistar og fotgjengarar følgje skiltinga.

På strekninga Åsebøen-Stangeland bygger Statens vegvesen fortau på begge sider. I tillegg kjem to kantstopp for kollektivtrafikken, stenginga av kryss og sanering av avkjørslar.

Side-alternativer

Byplanlegging

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Rettigheter tilhører Karmøy kommune.