Borgerlig vigsel

av Kristine Tveit sist endret 07.09.2018 - 10:50
Fra 1.1.2018 overtar kommunene vigselsmyndigheten for borgerlige vielser. Inntil dette tidspunkt er det tingrettene som har ansvaret. Her er litt informasjon om hvordan man skal gå fram for å få gjennomført borgerlig vielse i Karmøy kommune.

Skjema må sendes folkeregisteret

Det første som må gjøres er å sørge for at diverse egenerklæringer, forlovererklæringer og attester fylles ut. Skjemaene sendes folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Folkeregisteret foretar så en prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt.

Lenke til folkeregisteret (Skatteetaten) med oversikt over skjema.

Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

 

Hvor og når kan vi gifte oss?

Dere kan gifte dere borgerlig i egen kommune, i en annen kommune i Norge, ved norske utenriksstasjoner som har vigselsrett eller for utenlandske myndigheter. I de fleste kommunene vil normalt viglser bli foretatt innenfor vanlig kontortid. Ta kontakt med den aktuelle kommune for nærmere opplysninger.

 

Avtale tidspunkt med kommunen

Tidspunkt for vigsel kan avtales når den aktuelle kommunen har fått original prøvingsattest fra folkeregisteret. Denne kan dere enten levere eller sende.

Postadresse Karmøy kommune: Rådhuset, postboks 167, 4291 KOPERVIK

Forespørsler kan rettes til e-post: vielse@karmoy.kommune.no

 

Vigsler i Karmøy kommune

Ekteskapsloven gir ordfører og varaordfører vigselsmyndighet. Kommunestyret har i tillegg delegert vigselsmyndighet til advokatene ved kommuneadvokatens kontor.

Kommunale vigsler avholdes som hovedregel i kommuneadvokatens lokaler vis a vis rådhuset (rettssalen), i kontortiden torsdager og fredager fra 0900 til 1400. Det åpnes for at vigsler kan avholdes annet sted etter særskilt avtale med vigslerne.

 

Hva koster det?

Borgerlig vigsel i den kommunen man er bosatt i ihht folkeregisteret er gratis. For viglser av personer hjemmehørende i andre kommuner og/eller andre tider/steder enn kommunens ordinære tilbud vil det kunne bli ikrevd et gebyr for å dekke merutgiftene. Kommunestyret i Karmøy vedtok følgende gebyrsatser i forbindelse med budsjett for 2018:

Bosatte i Karmøy kommune:

   • Vigsel i vigselsrom i kontortiden: kr 0.
   • Vigsel i vigselsrom utenfor kontortiden*: kr 1500
   • Vigsel utenfor vigselsrom i kontortiden*: kr 1000
   • Vigsel utenfor vigselsrom og utenfor kontortiden*: kr 2500

Bosatte i andre kommuner:

   • Vigsel i vigselsrom i kontortiden: kr 1000.
   • Vigsel i vigselsrom utenfor kontortiden*: kr 2500
   • Vigsel utenfor vigselsrom i kontortiden*: kr 2000
   • Vigsel utenfor vigselsrom og utenfor kontortiden*: kr 3500

    * Gjelder unntaksvis og kun etter særskilt avtale med vigsler.

 

Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Dere må vente utenfor seremonirommet til dere blir vist inn.
Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vigselen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Seremonien varer i 10-15 minutter. En person med vigselsmyndighet står for vigselen. Dere blir vist inn i seremonirommet sammen med gjestene. Selve vigselen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsleren dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen.
Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret. Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vigsel. Dere kan også gi beskjed til vigsleren før seremonien starter. Ringene settes på når dommeren har erklært dere som ektefolk. Dommeren sier fra når ringene kan utveksles.

Dersom dere ønsker å ha musikk eller diktlesning under seremonien må dette avtales på forhånd.

Fotografering kan skje under og etter seremonien etter avtale med vigsler.

 


Lenker
Ekteskapsloven på www.lovdata.no
Regler for å gifte seg i utlandet på departementenes nettsted

 

Teksten i denne artikkelen er i stor grad hentet fra domstol.no.

Side-alternativer

Vrakpant på båt på Borgaredalen

Byplanlegging

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Rettigheter tilhører Karmøy kommune.