Skudeneshavn fredes som kulturmiljø

av Eivind Jahren sist endret 05.12.2018 - 10:50
Kongen i statsråd har vedtatt kulturmiljøfredning av Skudeneshavn. 180 eiendommer omfattes av fredningsvedtaket.
Skudeneshavn fredes som kulturmiljø

Fra Dronning Sonjas besøk i Skudeneshavn i august i år.

Gater, plasser, bygninger og parken i Skudeneshavn fredes etter kulturminneloven. Vedtaket dekket er areal på 93 dekar.

- Med fredningen sikrer vi en helt spesiell og godt bevart kystby. Her ser vi utviklingen fra et strandsted basert på sildefiske til ladested med handel og byfunksjoner, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en pressemelding fra Klima- og miljødepartementet.

Foreningen Gamle Skudeneshavn har i år 50-års jubileum, og fikk Riksantikvarens kulturminnepris for 2018. Foreningen har arbeider nettopp for å bevare kulturmiljøet i byen.

- Det er ekstra gledelig at vi akkurat i jubileumsåret er i mål med fredningen. Karmøy kommune har også vært en positiv medspiller for fredningen sammen med engasjerte og stolte huseiere, sier Elvestuen.

Skudeneshavn kulturmiljø er den tolvte kulturmiljøfredningen i Norge og den tredje i Rogaland, flere enn noen andre fylker. Ved å frede et kulturmiljø freder man helheten i området, ikke bare enkeltobjektene.

- Sikrer unike verdier

Skudeneshavn er et av Norges best bevarte trehusmiljø, og fredningen skal sikre de kulturhistoriske og arkitektoniske verdiene i gater, havnebasseng, brygger, allmenninger, park, hager og andre grøntområder Bygninger fra tiden etter 1940 skal sikres i den grad det er nødvendig av hensyn til kulturmiljøet. Fredningen er ikke til hinder for at Skudeneshavn opprettholdes og videreføres som en levende by med boliger, handel og annen næringsvirksomhet.

Fredningsområdet er inndelt i to soner; A og B. Sone A omfatter Gamle Skudeneshavn med trehusbebyggelsen mens sone B er det nye sentrum som ble bygget i begynnelsen av 1900-tallet. Fredningsbestemmelsene er ulike i sone A og sone B. For begge områdene tillates vanlig utvendig vedlikehold, forutsatt bruk av samme metoder og materialer. Det er også tillatt å modernisere og endre næringsbyggene og boligene innvendig.

Ordføreren gratulerer

Ordfører Jarle Nilsen er begeistret over at kulturmiljøfredningen av Skudeneshavn i dag er vedtatt: - Karmøy kommune vil takke eiere, beboere og alle gode lokale krefter som har bidratt til at fredningen har blitt gjennomført, og vi håper at vi sammen kan arbeide videre for at Skudeneshavn fortsetter å være den vakre empirebyen den er i dag, sier ordføreren.

Også han trekker fram Foreningen Gamle Skudeneshavn: - Hadde det ikke vært for etableringen og driften av denne foreningen gjennom alle disse årene, ville trehusmiljøet i Skudeneshavn sett ganske annerledes ut.

Det er Rogaland fylkeskommune som skal forvalte fredningens bestemmelser, men kommunen vil fortsette å bidra til at det kan gjennomføres på en så god måte som mulig.  Kulturmiljøfredningen løfter Skudeneshavn opp på topplista over viktige områder å besøke i Norge. Det blir som en mini-verdensarvliste. Vi er stolte over at Skudeneshavn er representert her, sier Jarle Nilsen.

Side-alternativer

Vrakpant på båt på Borgaredalen

Byplanlegging

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Rettigheter tilhører Karmøy kommune.