Riksantikvarens kulturminnepris til Foreningen Gamle Skudeneshavn

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 31.10.2018 - 15:31
– Foreningen Gamle Skudeneshavn har en stor del av æren for at byen er så godt bevart. Foreningen er aktive og engasjerte i bevaringsarbeidet i byen, og bidrar sterkt til et godt bymiljø. Skudeneshavn er en nasjonal kulturskatt, til glede både for beboere og besøkende. Gratulerer med prisen, og med femtiårsjubileet, sier riksantikvar Hanna Geiran.
Riksantikvarens kulturminnepris til Foreningen Gamle Skudeneshavn

Riksantikvarens kulturminnepris til Foreningen Gamle Skudeneshavn

Riksantikvarens kulturminnepris
Riksantikvarens kulturminnepris tildeles personer, organisasjoner eller miljøer som har gjort en særlig innsats for:
•bevaring og/eller restaurering av kulturminner
•formidling av kulturminner, nasjonalt eller regionalt
•bruk/gjenbruk og vedlikehold av kulturminner

Prisen ble delt ut for sjuende gang og består av et kunstverk og diplom, og 25.000 kroner.

prisvinnereriksantikvaren18

Styremedlem og tidligere leder Helge E. Risdal, riksantikvar Hanna Geiran og leder i styret, Egil Sørbø ved utdeling av riksantivarens kulturminnepris 2018.

Foreningens styre består av huseiere, og en representant fra Fortidsminneforeningen. Alle huseiere i Gamle Skudeneshavn blir automatisk medlem i foreningen, og ønskes velkommen med blant annet en informasjonsperm om bevaringsarbeid, brannsikring med mer. Foreningen er uttalepart i alle byggesaker, og er opptatt av å etterleve de detaljerte reguleringsbestemmelsene. De arbeider for å bevare et godt bomiljø og arrangerer blant annet byfest og andre sosiale arrangement.

Foreningen eier tre bygninger i byen. Et tidligere bolighus/bakeri som er i bruk som kafé og overnattingssted, og to store sjøhus. I sjøhusene har de et eget antikvarisk verksted med maskiner, verktøy og en liten materialbank som alle beboere og lokale håndverkere har tilgang til. I foreningen finnes også ressurser som kan bistå i restaureringsarbeid og lære opp andre i f.eks. vindusrestaurering.

Juryens begrunnelse
For at vi skal lykkes i å ta vare på vår kulturarv, er det avgjørende at lokale foreninger tar initiativ til å sette i stand og bevare kulturminner. Riksantikvarens kulturminnepris 2018 går til Foreningen Gamle Skudeneshavn for deres arbeid med bevaring, bruk og formidling av kulturmiljøet Gamle Skudeneshavn.

Foreningen har gjennom opplysningsvirksomhet og motivasjonsarbeid vært avgjørende for at Gamle Skudeneshavn er et av Norges best bevarte trehusmiljøer og en nasjonal kulturskatt.

Arbeidet til foreningen viser at eieren av et kulturminne er den viktigste faktoren for å lykkes med godt bevaringsarbeid. Å støtte eiere med kunnskap, motivasjon og praktisk tilrettelegging er kulturminnevern i beste og mest positive forstand.

Foreningen Gamle Skudeneshavn jobber også overordnet og kulturminnepolitisk, og de har blant annet deltatt aktivt i arbeidet med den kommende kulturmiljøfredningen. Foreningen Gamle Skudeneshavn er et godt forbilde for andre verneforeninger rundt om i landet.

Tidligere vinnere av Riksantikvarens kulturminnepris
•Rindegården i Brevik (2017)
•Morten Tranøy og Carl Frederik Thorsager (2016)
•Else «Sprossa» Rønnevig (2015)
•Hjerleid skole og håndverkssenter (2014)
•Johannes Rørtveit (2013)
•Geirr Vetti (2012)

Side-alternativer

Vrakpant på båt på Borgaredalen

Byplanlegging

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Kommende hendelser
Teater: Fire begravelser og ett bryllup
17.11.2018 - 19:00
Morten Joachim vokste opp med narkomane foreldre og en narkoman bror. ...
Karmøy kulturhus, Åkrehamn
Dialogmøte om byggesak
19.11.2018 - 12:00
Karmøy kommune ved seksjon areal og byggesak inviterer næringa til ...
Karmøy rådhus, kommunestyresalen
Stedsnavn og bilder på Norheim
22.11.2018 - 19:00
Evy Johanne Vikingstad og Ragnhild Aarø viser bilder og ...
Biblioteket på Norheim
MiniMoro - Klovnen Knut
24.11.2018 - 11:15
Velkommen til tryll og tøys, musikalske unoter, fortelling, ...
Norheim kulturhus kl 11.15, Karmøy kulturhus i Åkreham kl 13.30
Klassisk gitarkonsert
25.11.2018 - 18:00
Sondre Høymer og Tormund Blikra serverer klassisk musikk.
Karmøy kulturhus, Åkrehamn
Tidligere hendelser…
Kommende hendelser…
Rettigheter tilhører Karmøy kommune.