Tilskuddsordning for frivillige lag og foreninger

av Arve Ubøe Rohde sist endret 06.03.2018 - 13:55 utløpt
Det er fortsatt mulig å søke tilskudd for lag og foreninger som driver forebyggende, aktiviserende eller støttende arbeid for kommunens befolkning. Søknadsfristen er 26. mars.

Alle frivillige organisasjoner og lag som driver forebyggende, aktiviserende eller støttende arbeid for befolkningen i Karmøy kommune kan søke om tilskudd. Aktiviteter må ha en innretning mot helse- eller omsorgsarbeid. Tiltak som er av forebyggende karakter vil bli prioritert.

Søknadsfristen er 26. mars 2018.

Les mer om retningslinjene i søknadsskjemaet (side 2):

Side-alternativer

Byplanlegging

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Rettigheter tilhører Karmøy kommune.