Ny personopplysningslov gir deg nye rettigheter

av Beathe Andreassen sist endret 23.07.2018 - 15:19
Stortinget vedtok i mai 2018 en ny personopplysningslov som gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR) i Norge. Fredag 20 juli trer den nye loven i kraft.

Personopplysninger om deg er dine egne. Personopplysningsloven gir deg mange rettigheter for å kunne verne om dusse opplysningene. Under finner du en oversikt over dine rettigheter (trykk på den aktuelle overskriften for mer informasjon).

Rett til innsyn

Innsynsretten går ut på at du kan spørre Karmøy kommune om hvordan opplysningene om deg behandles og du kan be om å få vite hvilke opplysninger vi har lagret.

Dersom vi har samlet inn og bruker opplysninger om deg, har du rett til å stille disse spørsmålene:

  • Hva er formålet?
  • Hvilke opplysninger om deg har vi lagret?
  • Utleverer Karmøy kommune opplysningene, og hvem er i så fall mottakerne?
  • Hvor lenge blir opplysningene lagret? (Dersom det ikke er mulig å komme med en endelig lagringstid, har du rett til å vite hva som avgjør hvor lenge opplysningene lagres)
  • I hvilken grad har du rett til retting, sletting, avgrensning eller til å protestere mot behandlingen? 
  • Hvor har vi hentet opplysningene fra?
  • Tar vi automatiserte avgjørelser? Dvs, tar et dataprogram avgjørelser? Og i så fall, hvilken logikk ligger bak, og hvilke følger kan det ha for deg?

Dessuten kan du be om å få en kopi av alle opplysningene dine – også elektroniske spor, metadata og hvilke personprofiler du er tildelt. Dersom henvendelsen sendes elektronisk, vil kopien også være elektronisk og i et vanlig filformat.

Unntak: Noen ganger kan vi nekte deg innsyn. Følg link i overskriften for å se når innsynsretten ikke gjelder. Dersom du blir nektet innsyn, skal du ha en skriftlig begrunnelse på avgjørelsen.

Rett til retting

Dersom du mener en virksomhet behandler opplysninger om deg som er uriktige, kan du kreve at de rettes eller suppleres av tilleggsopplysninger.

Dersom du oppdager, for eksempel etter å ha benyttet retten din til innsyn, at vi behandler opplysninger om deg som er uriktige, kan du kreve retting. Du må kunne sannsynliggjøre at opplysningene er uriktige og hva som er korrekt.

Det kan finnes tilfeller der retting ikke er praktisk mulig, eller der opplysningene er korrekte, men gir et uriktig inntrykk. I slike tilfeller kan du kreve at opplysningene suppleres. På denne måten kan andre som leser opplysningene få et helhetlig bilde av situasjonen.

Rett til sletting

I enkelte tilfeller kan du kreve at personopplysninger om deg slettes. Følg linken i overskriften for å lese mer om når du kan kreve sletting av opplysningene dine og når retten ikke gjelder.

Rett til begrensning

I noen tilfeller kan du be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses. I så fall kan personopplysningene dine lagres, men ikke brukes til noe.

Rett til å protestere

Noen ganger har du rett til å protestere mot at personopplysningene dine behandles.

Noen ganger behandles personopplysningene dine uten ditt samtykke. For å bøte på dette inneholder loven en bestemmelse om at du i en del tilfeller kan protestere mot at personopplysningene dine blir behandlet.

En protest medfører at Karmøy kommune ikke lenger kan bruke personopplysningene. Med mindre opplysningene også behandles til andre formål som du ikke kan eller vil motsette deg, skal de også slettes.

Retten til å protestere gjelder ikke i følgende tilfeller:

  • Personopplysningene er nødvendige for å utføre en avtale du har med virksomheten.
  • Virksomheten er pålagt i lov å behandle personopplysningene dine.

Retten til å protestere gjelder heller ikke dersom virksomheten kan vise at tungtveiende grunner går foran protesten din. I denne vurderingen kan det noen ganger ha noe å si hvordan behandlingen av personopplysninger påvirker deg.

Rett til manuell behandling

Et dataprogram kan ikke uten videre ta store og viktige avgjørelser om deg. Den nye loven forbyr automatiserte individuelle avgjørelser som både er heilautomatiske, det vil si at et dataprogram tar avgjørelsen uten at et menneske har reell innvirkning på det og har stor innvirkning på deg.

Du kan for eksempel kreve at et menneske ser på avgjørelsen.

Rett til dataportabilitet

Med retten til dataportabilitet kan du få utlevert personopplysninger om deg og gjenbruke disse som du vil på tvers av ulike systemer og tjenester.

 

Hvordan gå frem?

Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter, send en skriftlig henvendelse til Karmøy kommune.

Du har krav på å få informasjonen innen 30 dager, vanlig saksbehandlingstidi Karmøy er 1-3 uker (dette avhenger av omfanget av henvendelsen). Dersom det er umulig for kommunen å overholde fristen, vil et foreløpig svar med opplysninger om årsaken til forsinkelsen og tidspunktet for når du kan vente svar bli sendt (Personopplysningsloven § 16 og § 24). Alle slike henvendelser er gratis (unntak: gebyr for innsn i legejournal)

 

Karmøy kommune har opprettet et eget personvernombud som skal hjelpe kommunen å sette personvern høyt på agendaen. Vedkommende vil også være behjelpelig med å gi råd og veiledning dersom du har behov for det. Trykk her for kontaktopplysninger til personvernombudet.

Side-alternativer

Byplanlegging

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Kommende hendelser
Hva skjer etter TV-serien og bokutgivelsene?
16.10.2018 - 19:00
Journalist og forfatter Bjørn Olav Jahr er mannen bak TV-serien om ...
Karmøy folkebibliotek, Kopervik
Stedsnavn og bilder fra Veavågen og omegn
17.10.2018 - 19:00
Åse Linda Stava viser bilder. Gratis inngang.
Storhall Karmøy, Veavågen
God mat enkelt og greit
25.10.2018 - 19:00
Rita Hellesund gir tips og forteller om glutenfri og laktosefri ...
Karmøy folkebibliotek, Kopervik
Kjært og nært - konsert med Celine Lyng
27.10.2018 - 19:30
Familiearrangement med sanger av Celine og kjente coverlåter med ...
Skudeneshavn kulturhus
Ordførerens time på biblioteket
30.10.2018 - 17:00
Kom og ta en prat med ordfører Jarle Nilsen.
Åkrehamn filial, Karmøy kulturhus
Tidligere hendelser…
Kommende hendelser…
Rettigheter tilhører Karmøy kommune.