Mer komplisert enn beregnet

av Eivind Jahren sist endret 26.03.2018 - 13:14
Det pågående vann- og avløpsarbeidet i Kopervik, har vist seg å være mer utfordrende enn først antatt. Årsaken grunnforholdene. Det er likevel håp om å bli ferdig med «fase 1» i august som planlagt.

Arbeidet med vann og avløp i Kopervik startet i 2016 og første fase er forventet ferdig i august i år. Når jobben er ferdig, skal en ha lagt om ledningsnettet og fjernet kommunale utslipp til sjøen ved Strømsund og i Stangelandsvågen.

Neste fase er fra Havnegata mot kaia i Kopervik og vil på gå i fire år.

Ekstrautfordringer

Arbeidene har i spesielt to tilfeller møt på hindringer som medfører forsinkelser. Begge tilfellene er i Skudenesvegen. Først møtte en på fjell som krevde sikring for å hindre innglidning i grøft. Litt seinere gikk grunnforholdene fra fjell til løsmasser som ikke lot seg grave i uten sikring også av disse.

De nærmeste to ukene vil det foregå «tunnelering av overvannsledning». Dersom alt går etter planen vil normal framdrift og gravearbeid være klart igjen innen utgangen av april. Det store hullet i krysset Skudenesvegen og Grensegata vil da fylles opp igjen.

Kart over vann- og avløpsarbeid i Kopervik

Kart som viser hva som skal utføres i "fase 1". Klikk på kartet for å få støre versjon som også omfatter fase 2.

Etter dette stenges Skudenesgata. De må omkjøring til Kopervik sentrum gå via Stølebuktvegen. Bussruter blir lagt om. Vi kommer tilbake med mer info når Skudenesvegen stenger.

Karmøy kommune ønsker at kunder av både butikker og offentlige servicekontorer fortsetter å bruke Kopervik sentrum selv om de vil treffe på gravearbeid og eventuelle omkjøringer. Utførende entreprenør skal opprettholde/legge om gangveger og tilkomst til både beboere og butikker.

Side-alternativer

Byplanlegging

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Kommende hendelser
Konsert med Samuel Ljungblahd
26.04.2018 - 19:30
Ljungblahd er en av Nordens heteste gospelsoangere. Sammen med et ...
Avaldsnes kirke
Torvastad Sessions #6 - Ring Van Möbius
26.04.2018 - 20:00
Med Hammond-orgel fra ‘68, fuzz-bass & en god dose nostalgi spiller ...
Torvastad skole og kultursenter, Hålandvegen 150, 4260 Torvastad
Ordførerens time på biblioteket
29.05.2018 - 17:00
Ta en kopp kaffi og slå av en prat med ordfører Jarle Nilsen.
Karmøy folkebibliotek, Kopervik
Tidligere hendelser…
Kommende hendelser…
Rettigheter tilhører Karmøy kommune.