Klipp hekkene. Gjør skolevegen tryggere

av Anders L. Eie sist endret 07.08.2018 - 12:52
Sikt i kryss og svinger er et viktig sikkerhetstiltak for gående og kjørende. I disse tider da skolene starter , er dette et viktig trafikksikkerhetstiltak.
Klipp hekkene. Gjør skolevegen tryggere

Hekk som vokser utover veien.

Det er bestemmelser om hvor høy en hekk kan være i utkjørsler, kryss og svinger. På alle slike steder er det en såkalt siktsone, og det er i disse sonene hvor det er krav til hvor høy hekkene kan være. Frisiktsonene er også ofte tegnet inn i reguleringsplanene.

Hva er en frisiktsone?

En frisiktsone er arealet mellom frisiktlinjen og kjørebanekant/asfaltkant. I frisiktsonen må intet punkt på terreng, voll, mur eller fullt utvokst beplantning bli liggende høyere enn en halv meter over veinivå. Hekker, mur o.l. skal ikke plantes nærmere enn 0,5 m fra regulert veikant/eiendomsgrense. Størrelsen på frisiktsonen beregnes forskjellig i ulike situasjoner, områder og hastigheter.

Hekker som henger ut i vei og gang og sykkelvei er også et problem. Noe som kan føre til at gående og syklende kan komme til å gå i veien i stedet for på gang og sykkelvegen som de burde. Disse må også holdes klipt slik at de ikke er til unødig sjenanse og hinder for de som ferdes der.

Krav til vedlikehold

Det har lett for å gro opp busker, gras og lignende på sidene av avkjørselen, som gjør denne til en trafikkfelle både for brukere og trafikantene på vegen. Grunneieren eller brukeren plikter å holde avkjørsler, kryss og svinger så trafikksikker som mulig. Kommunen kan derfor kreve at innretninger, busker og vekster som hindrer sikten i avkjørselen, blir fjernet uten vederlag.

At kommunen kan kreve innretninger, busker og vekster fjernet uten vederlag er lovbestemt i veglovens §§ 31 & 43. Samt at vegetasjon som vokser utover vegens grunn reguleres av § 12 i Grannelova.

Side-alternativer

Byplanlegging

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Kommende hendelser
Ordførerens time på biblioteket
21.08.2018 - 17:00
Kom innom biblioteket i Kopervik og slå av en prat med ordfører Jarle ...
Karmøy folkebibliotek, Kopervik
Rehaugene - Bronsealder aristokrati på Avaldsnes
02.09.2018 - 13:00
Historisk vandring mellom bronsealderhauger med forsker Olle ...
Oppmøte: P-plass ved Rehaug, Avaldsnes
Den kulturelle spaserstokken - Diva
03.09.2018 - 11:30
Elsa Aanensen, Vegard Fossum, Kjetil Lundø og Halvor Lillesund ...
Kl 11.30 Kopervik bu- og behandlingsheim, kl 13.00 Kopervik sanitetsforening, kl 14.00 Kopervik dagavdeling, kl. 17.00 Blinken pensjonistforening
Den kulturelle spaserstokken - Diva
04.09.2018 - 11:15
Elsa Aanensen, Vegard Fossum, Kjetil Lundø og Halvor Lillesund . ...
Kl 11.15 Skudeneshavn bu- og behandlingsheim, kl 12.30 Åkra bu- og behandlingsheim
Den kulturelle spaserstokken - Diva
05.09.2018 - 17:00
Elsa Aanensen, Vegard Fossum, Kjetil Lundø og Halvor Lillesund . ...
Kl 17.00 Skudenes pensjonistforening
Tidligere hendelser…
Kommende hendelser…
Rettigheter tilhører Karmøy kommune.