Infoside om flytting fra Skudenes BBH til Vea sykehjem

av Kristine Tveit sist endret 09.02.2018 - 14:56
Skudenes bu - og behandlingsheim har behov for omfattende ombygging og/eller rehabilitering. Kommunestyret har derfor vedtatt at pasientene skal flyttes over til Vea sykehjem når Vea 2 er klar for drift. Dette vil etter planen skje i september 2018. Det er opprettet en informasjonsside om flytteprosessen.

 

Kommunestyrets vedtak

Skudenes bu- og behandlingsheim er i dag kommunens største sykehjem, med 59 plasser. Dette ble tatt i bruk i 1987. Bygget tilfredstiller ikke krav til bygningsmessig kvalitet, samt bokvalitet og bakkenærhet for beboere, og har derfor behov for omfattende ombygging og/eller rehabilitering. Kommunestyret vedtok på bakgrunn av dette at pasientene ved Skudenes BBH flyttes over til Vea sykehjem når bygging av Vea 2 er ferdigstilt og driftsklar høsten 2018:

1. Kommunestyret vedtar at pasientene ved Skudenes BBH flyttes over til Vea sykehjem når Vea 2 er driftsklar.

2. Administrasjonen starter arbeidet med prosjektering og videre vurdering av Skudenes BBH i tråd med planen for heldøgns omsorgstjenester.

 

Trinn 2 på Vea sykehjem vil være et flott og moderne sykehjem med høy grad av brukertilpasing. Byggetrinn 2 bygges sammen med det som er dagens Vea sykehjem, og det vil ved ferdigstillelse av trinn 2 være kommunens største med totalt 107 plasser.

Planlegging og prosjektering av videre heldøgnsomsorgstilbud i Skudeneshavn vil starte opp så snart som mulig. Det er bestilt en foreløpig bygningsmessig mulighetsstudie fra arkitekt.

Kommunen vil tilstrebe å gi god informasjon til brukere og pårørende rundt flyttingen.

 

Store grep innen helse og omsorgstjenestene

Befolkningsfremskrivninger for Karmøy kommune viser at helse- og omsorgstjenestene vil måtte øke med 108 pst i 2040 sammenlignet med dagens nivå på tjenestene. Denne økningen vil ikke være bærekraftig, hverken i forhold til personellbehov eller økonomi dersom nivået på tjenestene skal være identisk med dagens. Kommunen må derfor ta strategiske og bevisste veivalg for å møte utfordringen med åpne øyne.

Med bakgrunn i nasjonale føringer og kommunens målsetting om at flere skal gis anledning til å bo lengst mulig i eget hjem må det legges opp til en styrking i tjenester og tiltak som bygger opp under dette. Dette danner grunnlag for veivalg for fremtidens heldøgnstilbud og alternative boformer for brukere i helse- og omsorgstjenesten. Det er satt igang flere parallelle prosesser i helse og omsorg: økt bruk av velferdsteknologi, økt fokus på habilitering og rehabilitering og kommunestyret har også i helse og omsorgsplan 2016-2026 vedtatt å etablere minimum 100 plasser for heldøgnsomsorg fram mot 2026.

 

I tillegg til Vea 2 og rehabilitering/ombygging av Skudenes BBH planlegges det en kombinasjon av institusjon og boliger samt andre tilhørende funksjoner på Spanne.

Side-alternativer

Vrakpant på båt på Borgaredalen

Byplanlegging

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Kommende hendelser
Teater: Fire begravelser og ett bryllup
17.11.2018 - 19:00
Morten Joachim vokste opp med narkomane foreldre og en narkoman bror. ...
Karmøy kulturhus, Åkrehamn
Dialogmøte om byggesak
19.11.2018 - 12:00
Karmøy kommune ved seksjon areal og byggesak inviterer næringa til ...
Karmøy rådhus, kommunestyresalen
Stedsnavn og bilder på Norheim
22.11.2018 - 19:00
Evy Johanne Vikingstad og Ragnhild Aarø viser bilder og ...
Biblioteket på Norheim
MiniMoro - Klovnen Knut
24.11.2018 - 11:15
Velkommen til tryll og tøys, musikalske unoter, fortelling, ...
Norheim kulturhus kl 11.15, Karmøy kulturhus i Åkreham kl 13.30
Klassisk gitarkonsert
25.11.2018 - 18:00
Sondre Høymer og Tormund Blikra serverer klassisk musikk.
Karmøy kulturhus, Åkrehamn
Tidligere hendelser…
Kommende hendelser…
Rettigheter tilhører Karmøy kommune.