Framgang for Karmøy på kommunebarometeret

av Eivind Jahren sist endret 25.07.2018 - 12:05
Kommunebarometeret er Kommunal rapports forsøk på å rangere kommunene etter objektive kriterier. Karmøy har på to år klatret fra 183. til 41. plass.

Hvilken kommune er best? Det er et spørsmål som det er komplett umulig å svare på. Likevel mangler det ikke på forsøk. Flere instanser har lansert ulike måter å sammenlikne kommunene på – ut fra hva de bruker penger på og hva de får igjen for pengene. En av disse er Kommunal rapport som hvert år publiserer det de kaller Kommunebarometeret. Der sammenliknes alle landets kommuner på grunnlag 152 nøkkeltall innenfor 12 områder: barnehage, barnevern, helse, kultur, miljø, saksbehandling og så videre. Disse områdene vektes, slik at grunnskole og pleie og omsorg teller mest.

Når alle poengene legges sammen og alle justeringer er gjort, viser det seg at Karmøy i årets måling kommer ut med en 41.-plass. Det er langt bedre enn de foregående par åra – i 2017 var kommunen nede på 131. plass og året før helt på 183.

Alle utregninger er gjort ut fra offentlig tilgjengelige data – de fleste gjennom kommunenes egen rapportering til staten (KOSTRA). Resultatene er en kombinasjon av økonomisk input på et område og hva en får igjen for pengene. Eksempelvis vurderes det hvor frafall i videregående skole og hvor mange utskrivningsklare sykehjemspasienter en har på sykehus, dekning av ansatte med relevant utdanning i blant annet omsorgstjenester og skoleverket.

For Karmøy kommune har mye gått den rette veien de siste par åra – sammenliknet med kommune-Norge for øvrig: Særlig på barnevern, miljø/ressurser, pleie og omsorg og saksbehandling kommer en bedre ut. Der kommunen kommer forholdsvis dårligere ut er barnehage, grunnskole, helse og kultur.

I 2016 lå Karmøy på 11. plass i Rogaland. I fjor hadde kommunen klatret til 7. plass og i år ble det en 4. plass i fylket – best i nord-fylket etter å ha gått forbi både Haugesund og Tysvær samt Stavanger og Sandnes.

En skal være forsiktig med å legge for stor vekt på en slik rangering. Likevel mener Kommunal rapport å levere et tallgrunnlag som skal gjøre det lettere for beslutningstakere og innbyggere å se hvordan kommunene driver. Men, som avisa selv poengterer: Ikke alt som er viktig måles, og ikke alt som måles er viktig. Flaks og tilfeldigheter teller også inn, det samme gjør ulike måter å rapportere inn grunnlagstalla. På den annen side skal en ikke avvise den kompetansen Kommunal rapport har til å vurdere sammenstillingen av tall som gir uttrykk for kommunal kvalitet.

 

Hyggelig sommerlektyre for ledelse og beboere i Karmøy kommue: Kommuebarometeret 2018

Kommunebarometer2018.jpg

Side-alternativer

Byplanlegging

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Kommende hendelser
Eventyrstund for barn 3-6 år
12.09.2018 - 10:30
Hver onsdag formiddag i september og oktober blir det eventyrstund på ...
Barneavdelingen, hovedbiblioteket i Kopervik
Parkert piano
26.09.2018 - 18:00
Elever fra Karmøy kulturskole spiller. Gratis inngang.
Storhall Karmøy, Veavågen
Ordførerens time på biblioteket
27.09.2018 - 17:00
Du kan komme innom biblioteket i Skudeneshavn og slå av en prat med ...
Biblioteket i Skudeneshavn
Høstferieaktiviteter på biblioteket i Kopervik
08.10.2018 - 15:00
FIFA 18 turnering, workshop i vinylkutting, workshop i 3D print og ...
Karmøy folkebibliotek, Kopervik
Stedsnavn og bilder på Vea
17.10.2018 - 19:00
Mer info kommer.
Storhall Karmøy, Veavågen
Tidligere hendelser…
Kommende hendelser…
Rettigheter tilhører Karmøy kommune.